Oikeuksienvalvonnan ajankohtaiset

Tältä sivulta löydät kootusti uutisia, artikkeleja ja muita sisältöjä oikeuksienvalvonnan ajankohtaisista aihepiireistä.

Tukiliitto esitti voimavararajauksen poistoa vammaislainsäädännöstä

Vammaispalvelulain uudistamista koskevassa toisessa kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin henkilökohtaista apua sekä valmennusta ja tukea. Tukiliitto piti voimavaraedellytyksen poistamista välttämättömänä ja kannatti uuteen lakiin kaavailtua tuetun päätöksenteon palvelua.

Ajankohtaisuutinen (26.3.2021)

Koronamääräysten ja -suositusten vaikutukset ilmentävät epäyhdenvertaisuutta

Koronaviruksen uudet muunnokset ovat keväällä 2021 herättäneet keskustelua entistä voimakkaampien torjuntatoimenpiteiden tarpeesta. Siksi on syytä kiinnittää tarkkaa huomiota siihen, millaisia tosiasiallisia vaikutuksia koronatoimilla on jo tähän mennessä ollut sosiaalihuollon asumispalvelujen piirissä asuvien vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen. Viranomaisen ohjeet ja suositukset sekä velvoitteet ja määräykset vaikuttavat saavan erilaisia tosiasiallisia merkityksiä ympäristöstä riippuen. Erityisesti laitosmaisissa olosuhteissa suosituksesta saattaa helposti tulla käytännön tasolla velvoittava määräys, vaikka se ei ole sitä muille ihmisille.

Tukiliiton blogi 4/2021

Kolme nostoa lakineuvonnan koronakysymyksistä

Maaliskuussa 2020 koronaviruspandemia saavutti Suomen, ja lähes koko yhteiskunnan normaali toiminta keskeytettiin valmiuslain nojalla. Tähän tekstiin on poimittu voimakkaasti puhuttaneita yhteydenottojen aiheita korona-ajan lakineuvonnasta. Jo muutaman esimerkin tarkastelu osoittaa, että koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa monin tavoin kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen.

Artikkeli Tukiviestissä 1/2021

Vammaispalvelulain uudistus käyntiin – Tukiliitto kommentoi soveltamisalaa ja asumista

Vammaispalvelulain uudistamista koskevassa kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin muun muassa asumiseen liittyviä säännöksiä. Tukiliitto piti tilaisuudessa puheenvuoron ja korosti sen aikana erityisesti lasten asumista koskevien oikeuksien merkitystä.

Ajankohtaisuutinen 23.2.2021

Tukiliitto lausui vammaisten henkilöiden osallisuuden lisäämisestä palveluissa

Tukiliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista (15.2.2021). Tukiliitto piti ehdotuksia tarpeellisina ja nosti esiin huolen kilpailutuksista.

Ajankohtaisuutinen 19.2.2021

Tukiliitto lausui lastensuojelun vaativasta sijaishuollosta – Rajanvetoa vammaispalveluihin selvennettävä

Tukiliitto antoi lausunnon lastensuojelun vaativan sijaishuollon lakiehdotuksesta (12.2.2021). Lausunnon ydinviesti oli, että lainsäädännön tulee olla sellaista, ettei se tarpeettomasti ohjaa vammaisia lapsia perheineen lastensuojelun piiriin.

Ajankohtaisuutinen 17.2.2021