Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi lausuntokierrokselle

17.02.2022

Kovasti odotettu luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi on juuri julkaistu. Myös Valas-nimellä tunnettu esitysluonnos on lausuntokierroksella 4.4.2022 asti.

Huom. Lisäys 25.3.2022:
Vammaispalvelukien uudistamisen (Valas) lausuntopyyntö on avoinna 4.4.2022 asti. Kannustamme kaikkia lausumaan – Vammaislakiuudistus on toteutettava ja lakiesityksen ongelmakohdat korjattava. Tukiliitto on koonnut lausunnon jättämistä helpottavan tietopaketin. Lue lisää sivulta
Tietopaketti Valas-lausunnon antajan tueksi

 

Esitysluonnoksen tavoitteena on toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa, tukea vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta vamman laadusta riippumatta sekä turvata vammaisten henkilöiden oikeus yksilöllistä tarvetta vastaaviin sosiaalipalveluihin ja välttämättömään huolenpitoon.

Suurimmat sisällölliset muutokset liittyvät lain pykäliin, jotka koskevat

  • lain soveltamisalaa,
  • valmennusta,
  • erityistä tukea ja
  • liikkumisen tukea

Esitysluonnokseen liittyy lisäksi muutoksia kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin, sosiaalihuoltolakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Kovasti odotettu luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi on juuri julkaistu. #Valas-lausuntokierros jatkuu 4.4.2022 asti. #vammaispalvelulaki  #vammaispalvelut

Esitysluonnos on lausuntokierroksella 17.2. – 4.4.2022 välisen ajan ja tänä aikana kuka tahansa voi vastata lausuntopyyntökyselyyn tai vaikka vain sen johonkin tai joihinkin kysymyksiin. Lausuntokierroksen jälkeen  lakiesitys on tarkoitus käsitellä eduskunnassa syksyllä 2022 ja saada voimaan 1.1.2023 alkaen.

Lausuntopyyntöön voi osallistua sivulla
Lausuntopyyntö vammaispalvelulain uudistuksesta

Tukiliiton lausuntoa koordinoi lakimies Tanja Salisma.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on ollut mukana vammaislainsäädännön uudistamistyössä vuosia.

Vammaispalvelulaki ministeriön sivulla

Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote uudistuksesta on sivulla
STM: Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi lausunnolle

Uudistusta on valmisteltu avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien, kuten vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen, kanssa. Vuoden 2021 aikana järjestettiin yhteensä 100 kuulemistilaisuutta, työkokousta ja keskustelua. Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut esiin tulleita kysymyksiä ja vastauksia lakiesityksestä sivulle: STM: Vammaispalvelulaki

. . .

Lisäys 7.3.2022

Tallenne vammaispalvelujen neuvottelupäiviltä

Sirkka Sivulan, Anne-Mari Raassinan ja Iida Hakasen esitys vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen tilanteesta vammaispalvelujen neuvottelupäiviltä 2022. Näet esityksen tallenteen THL:n Youtube-kanavalla (siirry sivulle)
Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen tilanne