Asumisen tekoja -verkosto edistää vammaisten ihmisten asumista

Tukiliitto on mukana Asumisen tekoja -verkostossa kehittämässä vammaisten ihmisten ihmisten yhdenvertaisuutta asumisessa.

Tukiliitto edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta hyvään asumiseen vuonna 2018 perustetussa Asumisen tekoja -verkostossa.

Verkosto on laatinut Asumisen laatukriteerit ja sanaston, joiden avulla voidaan arvioida, miten erilaiset asumisratkaisut vaikuttavat ihmisten elämään. Lisäksi verkoston sivustolta löytyy tietopankki teoista, jotka ovat edistäneet yhdenvertaista asumista.

Verkostoon kuuluu muun muassa järjestöjä, vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään sekä kuntia ja palveluntuottajia. Mukaan etsitään myös uusia kumppaneita. Voit tutustua asumisen kumppaneihin tarkemmin Asumisen tekoja -sivustolla.

Mitä verkosto tekee?

Asumisen tekoja -verkostolla on käytössään monia työkaluja, joilla vammaisten ihmisten asumista kehitetään yhä paremmaksi:

1. Asumisen laatukriteerit

Asumisen tekoja -verkosto on julkaissut Laatukriteerit asumisen arviointiin ja kehittämiseen. Asumisen laatukriteerit kuvaavat sitä, miten asumista tukevat palvelut vaikuttavat vammaisen ihmisen elämään, ja auttavat arvioimaan näitä vaikutuksia.

Laatukriteerit pohjautuvat YK:n vammaissopimukseen. Vammaissopimus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on oikeus asua sekä olla osallisena yhteisössään ja yhteiskunnassa muiden ihmisten tavoin.

Laatukriteerien keskeisenä ajatuksena on, että asumisen ja osallisuuden tulee toteutua vammaisen henkilön itsensä valitsemalla tavalla. Jokaisella on lisäksi oikeus saada asumista ja osallistumista tukevia palveluita.

Asumisen laatukriteerejä voi hyödyntää monissa käytännön tilanteissa: niiden avulla voidaan esimerkiksi arvioida vammaisen henkilön nykyistä asumisratkaisua ja tunnistaa siitä mahdollisia kehittämisen kohteita. Kriteerejä voi hyödyntää asumiseen liittyvässä päätöksenteossa myös silloin, kun henkilö etsii itselleen uutta kotia.

Kriteerit on laadittu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnassa (KVANK).

2. Asumisen sanasto

Asumisen tekoja -verkoston sivuilta löytyy myös Asumisen sanasto. Sanaston tarkoituksena on auttaa keskustelemaan asumisesta ja kodista sekä niihin liittyvästä tuesta. Keskustelu on helpompaa, kun kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä esimerkiksi kodilla tai asumisen tuella tarkoitetaan. Sanasto helpottaa myös Asumisen laatukriteerien käyttämistä.

Asumiseen liittyvien sanojen kuvaukset on kirjoitettu sanastossa tukea tarvitsevan ihmisen näkökulmasta. Esimerkiksi sanaa asunto kuvataan seuraavalla tavalla:

 • Asunnossani pystyn tekemään kaikki päivittäiset toimeni
 • Asunnossani on kaikki toiminnot ja voin tehdä valintoja niiden suhteen. Asunnossa on:
  • eteinen
  • tavaroiden säilytystilat
  • kylpyhuone
  • keittiö tai keittonurkka
  • makuuhuone tai makuualkovi
  • olohuone tai oleskelutila, mikä mahdollistaa vieraiden kutsumisen
  • henkilökohtainen uloskäynti
  • postiluukku- tai laatikko, ovikello
  • sauna tai saunankäyttömahdollisuus
  • pyykinpesumahdollisuus asunnossa, talossa tai yhteisössä
  • parveke, terassi, piha tai muu mahdollisuus ulkoiluun
 • Asuntoni yhteydessä voi olla tiloja, jotka ovat yhteiskäytössä naapureideni kanssa.

Kaikkiaan sanastoon kuuluu 12 asumiseen liittyvää sanaa, joita ovat: asumisen tuki, asunto, elämänlaatu, henkilökohtainen kehittyminen, henkilökohtainen tuki, koti, lähi-ihminen, osallisuus, tarve, tuettu päätöksenteko, vahvuudet ja yhteisö.

3. Tietopankki asumisen teoista

Asumisen tekoja -sivustolla on lisäksi tietoa yksittäisistä teoista, jotka ovat edistäneet vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta asumisessa. Sivustolle kerätyistä tarinoista ja esimerkeistä muodostuu vähitellen hyvän asumisen tietopankki, jota voidaan hyödyntää vammaisten henkilöiden asumisen järjestämisessä.

Tietopankkiin kootut Asumisen teot ovat toimia, joiden avulla vammaiset ihmiset ovat saaneet toivomaansa tukea sinne, missä he haluavat asua ja elää. Asumisen tekoja on monia erilaisia. Ne voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • asumisen ja palvelujen järjestämiseen,
 • asuntoon ja sen sijaintiin,
 • oman kodin merkitykseen yksittäiselle ihmiselle,
 • yhteisöihin kuulumiseen ja osallistumiseen tai
 • tarvittavaan asumisen tukeen esimerkiksi kommunikaation näkökulmasta.

Tutustu asumisen tekoihin tarkemmin Asumisen tekoja -sivustolla. Voit myös ehdottaa omaa asumisen tekoasi julkaistavaksi tällä lomakkeella.

4. Videoita asumisesta

Asumisen tekoja -sivustolla on videoita, joissa kehitysvammaiset henkilöt kertovat, mitä asumisen laatukriteerit heidän elämässään tarkoittavat. Videoita pääset katsomaan tästä linkistä.

Asumisesta voi herättää keskustelua esimerkiksi jakamalla videoita sosiaalisessa mediassa.

Videot on tuottanut FDUV, eli Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden etujärjestö.​

Lisätietoa