Liittokokous

Liittokokous käyttää Tukiliiton ylintä päätösvaltaa.

Liittokokouksessa jäsenet käyttävät Tukiliiton ylintä päätösvaltaa. Liittokokous kokoontuu joka vuosi. Se valitsee liittohallituksen uudet jäsenet ja käsittelee vuosikertomuksen. Liittokokous käsittelee myös tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja tekee näin päätöksiä tulevasta.

Liittokokous 11.6.2022

Kokous järjestetään Tampereella ja myös etäkokouksena. Lisätietoja päivitetään tälle sivulle.

Tukiliiton uudet säännöt voimassa

Jäsenyhdistysten ja erityisesti tukipiirien on kiinnitettävä huomiota mm. ehdokasasettelun aikatauluun. Liittokokouksessa valitaan liittohallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle jäsenyhdistysten 45 vuorokautta ennen liittokokousta esittämistä ehdokkaista.

  • Yhdistysten on asetetta ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi 28.4.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: liittokokous@tukiliitto.fi

Säännöissä on useita parannuksia järjestöhallintoon. Liittokokous päätti muutoksista kesäkuussa 2021  ja yhdistysrekisteri hyväksyi säännöt lokakuussa 2021.
Säännöt löytyvät kotisivuilta: https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/tukiliiton-saannot/

Liittokokous 11.6.2022

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 11.6.2022 alkaen klo 10.00. Liittokokoukseen voivat osallistua jäsenyhdistyksen edustajat etäyhteyksin tai paikanpäällä Tampere-talossa. Liittokokouskutsu lähetetään jäsenyhdistysten puheenjohtajille maaliskuussa ja esityslista ja valtakirjakysely toukokuun alussa.

Liittokokouksen esityslista liitteineen sekä ohjeet kokoukseen osallistumiseksi päivitetään Tukiliiton kotisivuille https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittokokous/.

Liittokokousseminaari 10.6.2022

Liittokokousta edeltävänä päivänä järjestetään verkkoseminaari jäsenyhdistysten jäsenille ja toimijoille. Seminaarin teemana ovat vammaispalveluissa ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset sekä yhdistysten vaikuttaminen hyvinvointialueilla. Verkkoseminaari sisältää sekä luentoja että pienryhmätyöskentelyä muiden yhdistystoimijoiden kanssa. Ohjelma tarkentuu loppukeväästä, mutta kannattaa laittaa jo kalenteriin!

Liittokokousmateriaali 2021:

Liittokokous 2021, allekirjoittamaton pöytäkirja (pdf)

Liittokokouskutsu 2021
Tietoa jäsenyhdistyksille

Esityslista 2021
Liite 1. Luettelo jäsenyhdistyksistä
Liite 2. Menettelyohjeet
Liite 2 b. Lisämenettelyohjeet etäosallistujille
Liite 3. Vuosiraportti 2020

Liite 4 a. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
Liite 4 b. Tilintarkastuskertomus 6.5.2021
Liite 5. Toimintasuunnitelma ja talousarvioraami vuodelle 2022
Liite 6. Strategia 2021-2026
LIITE 7. Selko Strategia 2021-2026
LIITE 8. Sääntömuutosesitys
LIITE 9. Aloitteiden seurantaraportti vuosilta 2018-2020

Talousarvio vuodelle 2022, julkaistu kokouksen jälkeen lokakuussa

Liittokokousmateriaali 2020:

Liittokokous 2020, allekirjoitettu pöytäkirja (pdf)

Liittokokous 2020 pöytäkirjan liite: Vaativat erityispalvelut liittokokoukselle

Liittokokouskutsu 2020
Tieto yhdistyksille kirje 2020
Esityslista Liittokokous 26.9.2020

LIITE 1 Luettelo jäsenyhdistyksistä 2020
LIITE 2 Menettelyohjeet lisäohje etäosallistujille_
LIITE 2 Menettelyohjeet
LIITE 3 Vuosiraportti 2019
LIITE 4 Tilinpäätös 2019
LIITE 5 Toimintasuunnitelma 2021 Kvtl
LIITE 6 Liittokokousaloite Me itse 2020
LIITE 7 Liittokokousaloite Keski-Suomen tukipiiri 2020
LIITE 8 Aloitteiden seurantaraportti 2017-2019 LK 2020
LIITE Katsaus Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintaan

Liittokokouksessa valitaan puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2021–2023. Tähän mennessä ilmoittautuneet ehdokkaat esittäytyvät (22.9.2020):
Tukiliiton Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät


Liittokokous 2019

Vuoden 2019 Liittokokousta saattoi seurata suorana verkossa tästä linkistä. (tallenne)
Ei voimavararajausta:
Kehitysvammajärjestöt vaativat, että vammaispalvelulain henkilökohtaista apua koskevasta säännöksestä poistettava voimavaraedellytys. Lue lisää sivultamme.  Vaatimusta tukee pop up -kampanja #eivoimavararajausta.

Liittokokousmateriaali 2019:

Liittokokous 2019, allekirjoitettu pöytäkirja
Pöytäkirja Liittokokous 2019, allekirjoittamaton
Lisäliite pöytäkirjan kohtaan 18
Esityslista Liittokokous 2019
LIITE 1 Luettelo jäsenyhdistyksistä
LIITE 2 Menettelyohjeet kokousedustajille
Liite 3 Vuosiraportti 2018
LIITE 4 KVTL tilinpäätös
KVTL Tilintarkastuskertomus 2018
LIITE 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
LIITE 6 Sääntömuutokset liittokokoukselle 2019, varsinainen muutosehdotus
LIITE 7 Sääntömuutokset liittokokoukselle 2019, muutokset näkyvissä
LIITE 8 Aloitevastaus Kaarina Killi Turku aloite asumisesta
LIITE 9 Aloitevastaus Kaarina Killi Turku aloite Lainsäädäntö ja oikeuksien valvonta
LIITE 10 Aloitevastaus Kaarina Killi Turku aloite Työelämä
LIITE 11 Aloitevastaus Kymen tukipiiri aloite asumisen tuki
LIITE 12 Aloitevastaus Kymen tukipiiri aloite IMO
LIITE 13 Aloitevastaus Kymin tukipiiri aloite hankkeet
LIITE 14 Aloitetaulukko 2016-2018

Tukiliitto_Liittokokous_2019_selko_esityslista

Tutustu myös seuraaviin (eivät sisälly liittokokouspostiin):
Puheenjohtajan saate sääntöuudistusehdotukseen
Sääntömuutosten esittely jäsenyhdistyksille

Alta löydät liittokokousmateriaalit vuosilta 2010–2018. Materiaalit ovat PDF-muodossa.


Liittokokous 2018

Katso nauhoite liittokokouksesta.
Nauhoitteessa on mukana myös Dr. Annick Jansonin (Victoria University of Wellington, New Zealand) alustus, joka käsittelee vanhempien asiantuntijuutta.

Kannanotto
Kehitysvammaisten Tukiliiton kannanotto vaatii, että eduskunta noudattaa YK:n vammaissopimusta päättäessään ajankohtaisista lainsäädäntöuudistuksista. Liittohallituksen kannanotto julkistettiin liittokokouksessa. Lue lisää:
www.tukiliitto.fi/ajankohtaista

Liittokokous 2017

Liittokokous 2016

Liittokokous 2015

Liittokokous 2014

Liittokokous 2013

Liittokokous 2012

Liittokokous 2011

Liittokokous 2010