Kehitysvammaisten ihmisten teemaviikko

Teemaviikkoa vietetään
1.–7. joulukuuta.

Tänä vuonna teemaviikon aiheena
on päätösten tekeminen

Teemaviikko muistuttaa,
että jokaisella on oikeus
hallita omaa elämäänsä.

Kehitysvammaisten ihmisten teemaviikko
on tänä vuonna jälleen 1.–7. joulukuuta.
Silloin esimerkiksi Me Itse -ryhmät
järjestävät monenlaisia tapahtumia
eri puolilla Suomea.
Tervetuloa mukaan!

Tänä vuonna teemaviikon aihe on
”Jokaisella on oikeus
päättää itse asioista.”
Teemaviikon julkilausuman
ovat kirjoittaneet
Me Itse -ryhmä
Hyvinkään Sankareiden jäsenet.
Julkilausumassa sanotaan näin:

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa,
että jokaisella on oikeus tehdä päätöksiä
ja hallita omaa elämäänsä.

Itsemääräämisoikeus liittyy
moniin asioihin.
Voi päättää missä asuu, mitä syö,
mihin aikaan menee nukkumaan
ja mitä tekee vapaa-ajallaan
ystävien tai avustajan kanssa.

Oman rahankäytön päätökset
kuuluvat itsemääräämisoikeuteen.
Edunvalvojan tehtävä
on tukea päätöksenteossa
ja tarjota tarvittavaa tietoa.

Terveystietojen ja muiden
henkilökohtaisten asioiden
pitää säilyä ihmisen omana tietona.
Yksityisyyden kunnioittaminen
on tärkeä osa itsemääräämisoikeutta.

Parhaiten itsemääräämisoikeus toteutuu,
kun ohjaajat tai tukihenkilöt
kuuntelevat ja kunnioittavat meitä.
Ohjaajilla pitää olla tarpeeksi aikaa
tarjota tukea päätöksentekoon.
He eivät saa olla liian kiireisiä.