Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa – Voimaantulo lokakuun alussa 2023

01.03.2023

Eduskunta on hyväksynyt esityksen uudeksi vammaispalvelulaiksi. Esitystä muutettiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeV) sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) käsittelyssä merkittävästi. Lainsäädäntömuutosten vaikutuksia tulee seurata tarkasti ja reagoida mahdollisiin puutteisiin.

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on hyväksytty 1.3.2023 eduskunnan täysistunnossa. Uuden lain perusteella järjestetään erityispalveluita henkilöille, joilla on vamman tai sairauden aiheuttama fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen tai aisteihin liittyvä, pitkäaikainen tai pysyvä toimintarajoite. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut, että vamman vuoksi tarvittavat palvelut olisivat erilaisten väliinputoajaryhmien, kuten autismikirjon ihmisten, saatavilla nykyistä yhdenvertaisemmin.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) teki alkuperäiseen esitykseen eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeV) vaatimat muutokset ja monia muita merkittäviä muutoksia. Esityksen kirjoitustapaa täsmennettiin ja selkeytettiin subjektiivisia oikeuksia koskevien säännösten osalta, soveltamisalan ikääntymisrajaus poistettiin ja hengityslaitteen varassa elävien ihmisten asema säilytettiin lähtökohtaisesti ennallaan PeV:n edellyttämällä tavalla.

Lisäksi StV muun muassa täsmensi lapsen kodin ulkopuolista asumista koskevaa sääntelyä lapsen mielipiteen selvittämisen ja lapsen sivistyksellisten oikeuksien osalta, ja lapsen kodin ulkopuolisen asumisen enimmäismaksua alennettiin tuntuvasti. StV lisäsi lakiin myös kehitysvammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevat säännökset ja muutti ko. työtoimintaan sekä päivätoimintaan pääsemiseksi tarvittavat kuljetukset maksuttomiksi.

Vammaispalvelulaki hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena (StVM 52/2022 vp). Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Uuteen lakiin sisältyy nykyisiä ja uusia palvelumuotoja

Kehitysvammalain palveluita koskevat pykälät pääosin kumoutuvat uudistuksen yhteydessä, ja niitä monin osin vastaavat palvelut ja tukitoimet sisältyvät jatkossa vammaispalvelulakiin. Uusi vammaispalvelulaki sisältää myös monia kumoutuvan vanhan vammaispalvelulain puolelta siirtyviä palveluita sekä joitakin uusia palvelu- ja tukimuotoja. Palveluita järjestetään vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Uusi laki tulee voimaan lokakuun alussa 2023. ​

 

Uusi #vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa.

 

Pöytäkirjan asiakohta PTK 178/2022 vp eduskunnan sivuilla, täysistunto keskiviikko 1.3.2023 klo 14.