Tukiliitto kommentoi Valas-lakiluonnoksen ensimmäisiä pykäliä

10.06.2021

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies Tanja Salisma piti 8.6.2021 puheenvuoron STM:n ja THL:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin uudistuvan vammaispalvelulain pykäläluonnoksia.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies Tanja Salisma piti 8.6.2021 puheenvuoron STM:n ja THL:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin uudistuvan vammaispalvelulain pykäläluonnoksia. Tarkastelun kohteena olivat säännökset lain tarkoituksesta, soveltamisalasta, valmennuksesta, tuetusta päätöksenteosta sekä henkilökohtaisesta avusta.

Tukiliitto totesi tilaisuudessa muun muassa, että lain 2 §:ään kaavailtu vammaisuuden monikohtainen määritelmä saattaa olla liian hankala soveltaa. Tukiliitto korosti, että lain soveltamisalasäännöksen on oltava sellainen, ettei se jätä vammansa vuoksi palveluita välttämättä tarvitsevia ihmisiä lain soveltamisen ulkopuolelle. On tärkeää, että laki huomioi myös nykyisin valitettavan usein väliinputoaja-asemaan jäävät vammaiset ihmiset, kuten nepsy-lapset.

Lain 7 § ei edellisellä hallituskaudella kaatuneen esityksen tavoin enää sisältäisi pitkäaikaista tukea, vaan ainoastaan tavoitteellista ja määräaikaista valmennusta. Tukiliitto piti tätä ongelmallisena, koska ihmisillä on tarve myös sellaisille vamman vuoksi välttämättä tarvittaville pitkäaikaisen tuen muodoille, jotka eivät luontevasti kuulu minkään muunkaan ehdotetun säännöksen alle.

Tukiliitto kannatti esiteltyä ratkaisua, jossa tuetusta päätöksenteosta säädettäisiin omissa pykälissään. Tukiliitto totesi olevan tärkeää, että tuetusta päätöksenteosta säädetään niin, että tukea vammansa vuoksi päätöksentekoonsa tarvitsevat ihmiset myös tosiasiassa saavat tarvitsemansa tuen. Säännösten tulee varmistaa, että tuen saa tuetun päätöksenteon palveluna, jos YK:n vammaissopimuksen 12 artiklan ja sen yleiskommentin mukaista tukea ei tosiasiassa järjesty osana muita palveluita tai asiakkaan valitseman läheisen antamana. Tukiliitto ehdotti myös säännöksiin joitakin täsmennyksiä.

Tukiliitto piti hyvänä asiana sitä, että henkilökohtaisen avun säännökseen ehdotettiin nimenomaan mainittavaksi työtoiminta työn ja opiskelun rinnalla. Henkilökohtaisen avun säännöksestä Tukiliitto vaati yhä ensisijaisesti kokonaan poistettavaksi voimavararajausta.

Uudistuvaan vammaispalvelulakiin ehdotettavien säännösten esittely jatkuu 14.6.2021 tilaisuudessa, jossa tarkastellaan asumisen tukea, lyhytaikaista huolenpitoa, päiväaikaista toimintaa, liikkumisen tukea ja taloudellista tukea. Linkki kaikille avoimeen tilaisuuteen tulee saataville seuraavalle sivulle: https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelulainsaadannon-uudistus.

Lue Tukiliiton puheenvuoro 8.6.2021 tilaisuudesta täydennettynä muutamalla lisänäkökulmalla, joita kestoltaan 10 minuuttiin rajatussa puheenvuorossa ei ollut mahdollista esittää, kokonaisuudessaan täältä: https://www.tukiliitto.fi/uploads/2021/06/32509c0f-tukiliitto_valas-pykalaesittely_8-6-2021.pdf .