Työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta on säädettävä vammaispalvelulaissa – Työtoiminnan asiakkaiden asema ei saa heikentyä

08.06.2022

Kehitysvammaisten Tukiliitto oli 31.5.2022 sosiaali- ja terveysministeriön kuultavana vammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevasta lakimuutoksesta.

Vammaisten henkilöiden työtoimintaa koskevan lakiuudistuksen valmistelussa on päädytty esittämään suppeaa muutosta. Tässä vaiheessa työtoiminnan säädöksiin tehtäisiin vain vammaispalvelulain kokonaisuudistuksen vaatimat muutokset.

Esitetyssä muutoksessa erityishuoltolain työtoimintapykälä siirrettäisiin vuoden 1984 sosiaalihuoltolain 27 e § työtoimintapykälään ja sinne lisättäisiin maininta työhönvalmennuksesta. Muutoksessa palvelun sisältö säilyisi työtoiminnan järjestämisenä ja työhönvalmennus sisällytettäisiin uutena sisältönä sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Erityishuollon yhteiskunnallisen sopeutumisen tavoite jää muutoksessa pois ja työtoiminnan tavoitteeksi jää toimintakyvyn ylläpitäminen ja sen edistäminen.

Tukiliiton mielestä työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta on säädettävä vammaispalvelulaissa. Muuten nykyisen erityishuoltona järjestettävän työtoiminnan asiakkaiden asema heikkenee huomattavasti. Nykyisin subjektiivisena oikeutena saatava erityishuollon työtoimintapalvelu muuttuisi sosiaalihuoltolaissa säädettynä harkinnanvaraiseksi.

Mielestämme on erityisen tärkeää säätää tuetun työn työhönvalmennuksesta, työtoiminnasta ja päivätoiminnasta niin, että palveluita voi käyttää samanaikaisesti limittäin. Palveluiden käyttäjällä pitää esimerkiksi olla mahdollisuus käydä työhönvalmentajan tukemana osa-aikaisesti palkkatyössä ja muina päivinä saada tukea muun osallisuutensa toteutumiseen päivätoimintana.