Eduskuntavaalit 2023

Koti ei ole sitä, että joutuu asumaan siellä, minne milloinkin määrätään. Riittävä toimeentulo ei ole sitä, että avustajan kanssa on lähdettävä ruokajonoon. Uuden hallituksen on turvattava kehitysvammaisten ihmisten oikeudet!

Lataa esite: Tukiliiton hallitusohjelmatavoitteet, eduskuntavaalit 2023 (A4, pdf).

Kehitysvammaisten ihmisten oikeudet eivät toteudu ilman omaa kotia ja riittävää toimeentuloa.

Tukiliitto vaatii uudelta hallitukselta asumisen ja toimeentulon tekoja, jotta kehitysvammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat Suomessa. Tukiliiton hallitusohjelmatavoitteet pohjautuvat Suomea sitovaan ja velvoittavaan YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. YK:n vammaissopimusta on noudatettava.

Vammaislainsäädännön uudistus tulee voimaan lokakuussa. Lisäksi tarvitaan uusi vammaisten ihmisten asumisen ohjelma, jolla varmistetaan, etteivät ihmiset joudu asumaan laitosmaisissa ympäristöissä, vaan saavat valita, missä, miten ja kenen kanssa asuvat.

Vammaisten ihmisten toimeentulo on turvattava varmistamalla muun muassa se, että asiakasmaksuja alennetaan aina, kun ne vaarantavat ihmisen toimeentuloa. Vammaisten ihmisten työpanos on saatava käyttöön, ja tähän tarvitaan muun muassa lainsäädäntöä työelämäosallisuudesta.

#Koti ei ole sitä, että joutuu asumaan siellä, minne milloinkin määrätään. #YKvammaissopimus #MikäTekeeKodin

Tällä sivustolla voit lukea tarkemmin asumiseen ja toimeentuloon liittyvistä Tukiliiton hallitusohjelmatavoitteista.

Tavoitteistamme löytyy tietoa myös selkokielellä, ja lisäksi olemme koonneet materiaalia paikallisten vaalitapahtumien järjestämiseen. Aineistoja voi soveltaa myös muihin samoja teemoja käsitteleviin tapahtumiin.

Videosarja Mikä tekee kodista kodin? tekee näkyväksi asumisen ydinkysymyksiä ja sitä, miksi perheille on annettava riittävästi tukea. Videot on tuotettu yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa. 

 

””

Sosiaalisessa mediassa käytämme vaalivaikuttamisen tunnisteita: 

#YKvammaissopimus
#MikäTekeeKodin
#TyöstäPalkkaa
#IrtiKöyhyydestä
#TukiliittoVaikuttaa

Riittävä #toimeentulo ei ole sitä, että avustajan kanssa on lähdettävä ruokajonoon. Uuden hallituksen on turvattava kehitysvammaisten ihmisten oikeudet! #IrtiKöyhyydestä #TyöstäPalkkaa