Eduskuntavaalit 2023

Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina – vaaditaan tekoja! Eduskunnan on varmistettava, että YK:n vammaissopimus toteutuu.

Tälle sivulle koottu aineisto tuotettiin vaikuttamistyöhön vaalikeväänä 2019. Videoita, kuvia ja kaikkia tausta-aineistoja voi vapaasti käyttää esimerkiksi yhdistysten vaikuttamistyössä. Tavoitteemme ovat pysyviä, ja ne vanhentuvat vasta, kun ne ovat toteutuneet.

 

*

Tavoitteet pohjautuvat Suomea sitovaan YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Vaadimme, että YK:n vammaissopimusta on noudatettava.

Löydät tästä osiosta myös vaalitavoitteemme selkokielellä sekä materiaalia paikallisten tapahtumien järjestämiseen, muun muassa valmiita kysymyspaketteja taustatietoineen. Aineistoja voi soveltaa myös muihin samoja teemoja käsitteleviin tapahtumiin.

Videosarja Mikä tekee kodista kodin? tekee näkyväksi asumisen ydinkysymyksiä ja sitä, miksi perheille on annettava riittävästi tukea. Videot on tuotettu yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa.

Kuvapankista löydät Tukiliiton tavoitteet kuvina.

Sosiaalisessa mediassa käytämme yhä vaalivaikuttamisestakin tutuksi tulleita tunnisteita:

#YKvammaissopimus
#mikätekeekodin
#työstäpalkkaa
#irtiköyhyydestä
#tukiliittovaikuttaa