Tukiliitto muistuttaa, että vammaispalvelulakimme ei ole diagnoosiperustainen

22.12.2021

Tukiliitto muistuttaa, että ratkaisevaa vammaispalvelujen myöntämisessä ovat henkilön toimintakyvyn rajoitteet ja tuen tarve. Neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin ja myös syrjimättömään kohteluun sekä YK:n vammaisyleissopimuksen että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen nojalla.

Lapsiasiavaltuutettu järjesti pyöreän pöydän keskustelun niiden lasten ja nuorten oikeudesta palveluihin, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä.  Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, keskustelun osallistujana, kiittää lapsiasiavaltuutettua keskustelun ylläpitämisestä niiden lasten ja nuorten oikeudesta palveluihin, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Tukiliitto nostaa esiin seuraavaa:

Lapset ja nuoret, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä, ovat vaarassa pudota palvelujen ulkopuolelle

Tukiliiton neuvontapalveluihin tulevien yhteydenottojen perusteella nämä lapset ja nuoret ovat erityisen suuressa vaarassa pudota palvelujen ulkopuolelle tai joutua heille soveltumattomiin palveluihin. Yhteydenotoissa kuuluvat myös viranomaisten ohjauksen ja neuvonnan sekä palvelujen valvonnan puutteet. Lainsäädännön lapsille lupaama mahdollisuus varhaiseen tukeen hukkaantuu liian usein odottelemalla ensin viranomaispäätöksiä ja sen jälkeen hallinto-oikeuden tai laillisuusvalvojien ratkaisuja siitä, olisiko lapselle kuulunut tuki pitänyt hänelle myös järjestää. Tämä lisää neuropsykiatrisesti erityispiirteisten lasten syrjäytymisriskiä. Perheitä kuormittavat puuttuvan tuen ja palveluiden lisäksi myös myönnetyt, mutta silti toteuttamatta jäävät tukitoimet ja palvelut.

Neuropsykiatriset oireet voivat vaikuttaa voimakkaastikin lapsen toimintakykyyn arjessa, ja niitä tulkitaan usein väärin, esimerkiksi uhmakkuudeksi tai vanhempien kasvatuskyvyttömyydeksi. Tukiliitto haluaa painottaa, että perheille tarjottavan tuen ja tiedon lisäksi tukea ja tietoa näistä pysyvistä neuropsykiatrisista erityispiirteistä ja niissä kanssa elämistä helpottavista tukimuodoista on tarjottava enemmän myös lasten muissa luontaisissa arkiympäristöissä ja perheiden palveluissa toimiville ammattilaisille, kuten varhaiskasvatuksen ja koulun ja perhetyön työntekijöille. Myös palveluiden yhteistyötä on kehitettävä.

Nykyiselläänkään vammaispalvelulaki ei ole diagnoosiperustainen

Tukiliitto haluaa erityisesti muistuttaa, että nykyiselläänkään vammaispalvelulaki ei ole diagnoosiperustainen, eikä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä voida sulkea vammaispalvelujen ulkopuolelle diagnoosin tai sen puuttumisen perusteella; ratkaisevaa vammaispalvelujen myöntämisessä ovat henkilön toimintakyvyn rajoitteet ja tuen tarve. Neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin ja myös syrjimättömään kohteluun sekä YK:n vammaisyleissopimuksen että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen nojalla.

Tukiliitto: Neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin ja syrjimättömään kohteluun. Ratkaisevaa on henkilön tuen tarve. #TukiliittoVaikuttaa

Tukiliitto edellyttää lainsäätäjältä, kehittämistä ohjaavilta viranomaisilta ja tulevilta hyvinvointialuilta konkreettisia toimenpiteitä, joilla neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten selkeät ja oikea-aikaiset, erityisosaamista edellyttävät hoito- ja palvelupolut laitetaan viimein kuntoon sosiaali- ja terveyspalveluja uudistettaessa ja uusia hyvinvointialueita rakennettaessa. Lakisääteiset palvelut eivät saa olla kiinni esimerkiksi lasten asuinkunnan kiinnostuksesta osallistua kehittämishankkeisiin, vaan ne on turvattava yhdenvertaisesti koko maassa. Neuropsykiatrisesti erityispiirteisten lasten ja nuorten tarpeet on otettava huomioon myös vammaispalvelulainsäädäntöä ja kuntoutusta uudistettaessa.