Hallitus esittää muutoksia kehitysvammalakiin, syynä vammaispalvelulain käsittelyaikataulu

24.11.2022

Tänään 24.11.2022 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tiedottanut hallituksen antavan esityksen kehitysvammalakiin tehtävistä muutoksista. Muutoksilla turvattaisiin palveluiden jatkuvuus 1.1.2023 hyvinvointialueilla vammaispalvelulain käsittelyn ollessa eduskunnassa vielä kesken.

Koska uusi vammaispalvelulaki on edelleen eduskunnan käsittelyssä ja hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy pian, esitetään tilanteessa tarvittavia muutoksia kehitysvammalakiin.

Hallituksen esityksen valmistelu aloitettiin, kun selvisi, että eduskunta ei ehdi käsitellä vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä siten, että uusi vammaispalvelulaki ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset voisivat tulla voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa.

Hallituksen kehitysvammalakia koskevassa esityksessä on kolme asiakokonaisuutta.

  • Kehitysvammalakiin lisättäisiin säännös, joka mahdollistaa erityishuollon tuottamisen kehitysvammapsykiatrian osastoilla sekä välttämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttämisen siinä yhteydessä. Asiakkaiden asema ei muuttuisi nykyisestä.
  • Toiseksi hallituksen esitys turvaisi vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-aikaisen toiminnan järjestämisen ja tuottamisen kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä. Toiminnan sisältö ja asiakkaiden oikeudet säilyisivät ennallaan.
  • Kolmanneksi säädettäisiin nykyisten erityishuollon johtoryhmien tilalla hyvinvointialueilla toimivista moniammatillisista asiantuntijaryhmistä. Sääntely vastaisi eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä erityishuollon päätöksenteon ja siinä vaadittavan asiantuntemuksen osalta.

Muutoin erityishuoltoa koskevat säännökset eivät tässä vaiheessa muuttuisi.

Hallitus antoi esityksensä kehitysvammalain muutoksista eduskunnalle torstaina 24.11.2022. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Hallitus esittää hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä tarvittavia muutoksia kehitysvammalakiin. #valas #vammaispalvelulaki

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 24.11.2022.

Hallituksen esitys valtioneuvoston sivulla: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta HE 312/2022
(Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 VN 104/2022)