hero_image.alt

Tukiliiton apurahat

Tukiliitto jakaa vuosittain apurahoja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.

Tukiliitto myöntää apurahoja
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille

Apuraha tukee osallisuutta.
Sitä voi hakea harrastuksiin.
Apurahoja myönnetään
myös aikuiskoulutukseen
tai tapahtumiin osallistumiseen.
Apurahaa voi hakea esimerkiksi
Me Itse -yhdistyksen  tapahtumiin
osallistumista varten.

Apurahoja ei ainakaan toistaiseksi
myönnetä laitehankintoihin,
esimerkiksi tietokoneen hankintaan.

Apurahaa haetaan tulostettavalla lomakkeella tai
sähköisellä lomakkeella.
Tulostettavat lomakkeet ovat sivullamme pdf-muodossa.
Apurahaa voi hakea ryhmälle
tai sitä hakea yksittäinen hakija.

Kevään 2018 apurahojen tulostettava ja sähköinen hakulomake
tulevat tälle sivulle piakkoin.

Apuraha tukee osallistumista

Apurahoja voi hakea keväällä ja syksyllä.
Kevään hakuaika päättyy 30.4. ja
syksyn hakuaika päättyy 30.10.
Apurahaa voivat hakea kehitysvammaiset ihmiset,
jotka ovat täyttäneet 16 vuotta.
Apurahoja voivat hakea yksittäiset ihmiset tai ryhmät.

Tiedote apurahan hakemisesta (pdf). Tiedotetta saa jakaa!

Miten apurahoja haetaan?

Yksittäisille ihmisille ja ryhmille
on molemmille omat hakulomakkeet.
Lomakkeita voi kopioida lisää.
Niitä voi myös tilata Tukiliitosta.
Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tällä nettisivulla (tulossa).

 

Lisätietoja

Wilma Karikko, Tukiliitto
wilma.karikko@tukiliitto.fi
puhelin 040 6743 631

Lomakkeiden palautus:
Wilma Karikko
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Kaikille hakijoille ilmoitetaan, ovatko he saaneet apurahan.

Tukiliiton apurahat 2013 – 2016

Tukiliiton kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten
apurahan saajien määrä on kasvanut viime vuosina:

 • Vuonna 2013 apurahan saajia oli 86,
  saajista ryhmiä oli 12.
 • Vuonna 2014 apurahan saajia oli 101,
  saajista ryhmiä oli 37.
 • Vuonna 2015 apurahan saajia oli 142,
  saajista ryhmiä oli 41.
 • Vuonna 2016 apurahan saajia oli 161,
  saajista ryhmiä oli 34.
0 Ostoskori