Om oss (på svenska)

Kehitysvammaisten Tukiliitto (Inclusion Finland KVTL) stöder sina medlemmar, försvarar och förbättrar de utvecklingsstördas och familjernas rättigheter och jämlikhet i samhället samt främjar sina medlemmars livskvalitet.

Utvecklingsstörda personer har rätt att födas och leva ett värdigt liv. De har rätt till tillräckliga rehabiliteringstjänster av hög kvalitet. De har rätt till ett livslångt lärande och ett självständigt liv, ett meningsfullt arbete och dagsprogram samt individuellt stödboende. De har rätt till kultur och ett värdigt åldrande.

I enlighet med Stödförbundets grundidé samlar och sprider förbundet information, prövar och utvecklar, utbildar sina medlemmar och ”uttalar sig med medlemmarnas röst” i olika nätverk och andra sammanhang där samarbete kan utövas. Förbundets roll som samhällspåverkare är också viktig. Det återstår alltjämt mycket arbete, bland annat när det gäller attitydfostran.

Kontaktuppgifter:

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Pinninkatu 51
33100 Tammerfors
Finland

toimisto@tukiliitto.fi

Tel. +358 207718200