Siirry sisältöön
Jokiniemen koulu, Vantaa, 2014, kuvaaja Mikko Käkelä

Perusopetus

Lähikoulu on ensisijainen myös vammaiselle lapselle. Lapsella on oikeus saada oppimiseen tarvitsemansa tuki.

Kehitysvammaisella lapsella on sama perus- ja ihmisoikeutena turvattu oikeus saada opetusta kuin kaikilla muillakin lapsilla (ks. tarkemmin vammaisen lapsen oikeuksista täältä). Vammaisen lapsen tulee saada opetukseen osallistumiseen tarvitsemansa tuki, esimerkiksi erityisopetusta, henkilö- tai ryhmäkohtaisen avustajan (koulunkäynninohjaajan) tukea sekä opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet. Kehitysvammaiselle oppilaalle tehdään yleensä erityisen tuen päätös, mutta tuki voi tarpeiden mukaan olla myös kevyempää yleistä tai tehostettua tukea. Kehitysvammaisella lapsella on usein myös pidennetty oppivelvollisuus, joka voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi kaksivuotista esiopetusta. Kehitysvammaisella oppilaalla on lisäksi usein oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen eli koulumatkaetuun.

Kehitysvammaisen lapsen tarvitsema aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään joko yleisenä perusopetuslain mukaisena aamu- ja iltapäivätoimintana, johon osallistumisesta häneltä voidaan periä samat asiakasmaksut kuin muiltakin lapsilta, tai kehitysvammalain mukaisena maksuttomana erityishuollon palveluna. Kehitysvammaisilla lapsilla tulee ensisijaisesti olla mahdollisuus osallistua samaan oman koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan kuin muutkin koulun oppilaat.

Inkluusio vai erityiskoulu?

Kun kehitysvammainen lapsi menee kouluun, kysymykset ovat isoja ja perustavanlaatuisia. Kiteytettynä: inkluusio vai erityiskoulu?

Lue lisää aiheesta Inkluusio vai erityiskoulu?
Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori