Strategia selkokielellä

Tavoitteet on kirjattu Kehitysvammaisten Tukiliiton strategiaan 2021–2026.

Visiomme eli unelma vuodesta 2026

Tukiliiton visio 2026 kertoo, millainen Tukiliitto haluaa olla vuonna 2026.

Haluamme, että Kehitysvammaisten Tukiliitto on vahva vaikuttaja.
Haluamme, että apua ja tukea tarvitsevien ihmisten
osallisuus ja oikeudet toteutuvat
ja heidän perheidensä palvelut toimivat.

Vision Tukiliitto on
uudistuva ja saavutettava kansalaisjärjestö.
Kutsumme mukaan uusia toimijoita ja ryhmiä.

Tukiliitto rakentaa kaikkien yhteistä maailmaa.
Siinä kaikki ihmiset ovat arvostettuja yhteisöjen jäseniä
ja saavat tarvitsemansa palvelut.

Kaikkien yhteisessä maailmassa
myös kaikkien kehitysvammaisten ihmisten
osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat.
Haluamme, että YK:n vammaissopimus tunnetaan
ja lait noudattavat vammaissopimusta.

Strategiassamme tiivistyy sanoihin: Osallisuuden vahvistaja, Näkyvä vaikuttaja ja Yhdistysten tukija.

Tavoitteemme 2026

Jotta visio eli unelma toteutuisi,
on Tukiliitolla viisi tavoitetta
seuraaville kuudelle vuodelle.

1.
Tukiliitto on vahva vaikuttaja
ja oikeuksien edistäjä.

Koko järjestö yhdessä
toimii näkyvästi yhteiskunnassa.
Osallistumme aktiivisesti julkiseen keskusteluun
ja teemme vaikuttamiskampanjoita.

2.
Kehitysvammaiset ihmiset saavat tuen toimijuutensa ja
moninaisten rooliensa toteutumiseen
yhteiskunnassa ja Tukiliiton toiminnassa.

Tämä tarkoittaa että
Tukiliitto vahvistaa osallisuutta
eli sitä, että kaikki voivat
vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin.
Ihmiset ovat yhdenvertaisia.

Kehitysvammaiset ihmiset saavat tukea,
jotta he voivat toimia Tukiliitossa
ja muualla yhteiskunnassa.

3.
Perhe ja lähi-ihmiset tukevat
kehitysvammaisen ihmisen omia päätöksiä
ja itsenäistä elämää, toimijuutta
ja vuorovaikutusta muiden kanssa.

Vammaiset ihmiset ja heidän perheensä
ovat itse parhaita asiantuntijoita,
kun heitä koskevia päätöksiä tehdään.
Tukiliiton asiantuntemukseen voi luottaa.
Meiltä saa apua ja tukea palveluiden käyttöön.
Tukiliiton avulla saa helposti vertaistukea.

4.
Vapaaehtoisille, vertaisille
ja kokemusasiantuntijoille
on monipuolisia toiminnan muotoja.
Ne tarjoavat mielekkäitä tehtäviä myös
apua ja tukea tarvitseville ihmisille.

5.
Tukiliitolla on selkeitä toimintatapoja.
Tieto, tuki ja asiantuntemus
ovat kaikkien jäsenyhdistysten käytössä.

Liiton vahva tuki auttaa
jäsenyhdistyksiä uudistamaan
paikallista ja alueellista vaikuttamista
ja kansalaistoimintaa.

Strategian 2023-2026 kehitysohjelmat

Tässä tekstissä kerrotaan,
että Kehitysvammaisten Tukiliitto
suunnittelee tekevänsä neljä tärkeää
ohjelmaa vuosina 2023-2026.

Kansalaistoiminnan kehitysohjelma

Tämä ohjelma auttaa paikallisia jäsenyhdistyksiä
tekemään parempaa toimintaa.

Ohjelma antaa koulutusta ja tukea niille,
jotka haluavat vaikuttaa siihen,
miten terveys- ja sosiaalipalvelut toimivat hyvinvointialueilla.

Ohjelma myös auttaa kehitysvammaisia ihmisiä
löytämään paikkoja,
missä he voivat tavata toisiaan ja
osallistua erilaisiin aktiviteetteihin.

Vaikuttamistyön ja -viestinnän kehitysohjelma

Tämä ohjelma keskittyy siihen,
miten Kehitysvammaisten Tukiliitto
voi tehokkaammin vaikuttaa asioihin ja
kertoa muille, mitä he tekevät.

He valitsevat tärkeät asiat
ja yrittävät tehdä ne mahdollisimman hyvin.

Työntekijät myös puhuvat usein päättäjien kanssa.

Varainhankinnan kehitysohjelma

Tämä ohjelma keskittyy siihen,
miten Kehitysvammaisten Tukiliitto
saa rahaa toimintaansa.
He aikovat kerätä enemmän rahaa rahankeräyksillä ja
tehdä yhteistyötä yritysten kanssa.

Tavoitteena on saada joka vuosi enemmän rahaa.

Osaamisen ja asiantuntijatyön kehitysohjelma

Tämä ohjelma keskittyy siihen,
miten Kehitysvammaisten Tukiliiton ihmiset
voivat oppia uusia asioita ja tulla paremmiksi työssään.

He miettivät, mitä asioita heidän pitäisi oppia ja
suunnittelevat, miten se tehdään.

Järjestöbrändin kehitysohjelma

Tämä ohjelma keskittyy siihen,
miten Kehitysvammaisten Tukiliiton
maine ja tunnettuus paranee.

Emme vielä tiedä tästä ohjelmasta enempää.
Ohjelma ei ole vielä valmis.