hero_image.alt

Henkilökohtainen apu

Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun silloin, kun hän vammansa vuoksi tarvitsee toisen ihmisen apua arjessa.

Henkilökohtainen apu on itsemääräämisoikeutta tukeva vammaispalvelulain mukainen maksuton palvelu. YK:n vammaissopimus edellyttää henkilökohtaisen avun järjestämistä. Apua tulee saada, kun se on vamman vuoksi välttämätöntä. Apua voi saada päivittäisiin toimiin, opiskeluun, työhön ja vapaa-ajalle.

Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja ovat työnantajamalli, palvelumalli (kunnan oma palvelu tai ostopalvelu) sekä palvelusetelimalli. Hyvää lisätietoa ja oikeuskäytäntöä henkilökohtaisesta avusta löytyy myös THL:n ylläpitämästä Vammaispalvelujen käsikirjasta.

0 Ostoskori