Tukiliiton lausunnot ja kannanotot

Laadimme kannanottoja asioissa, joissa pitää vaikuttaa ja teemme lausuntoja viranomaisille esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Lausunnot ja kannanotot 2017

Tukiliiton lausunto valinnanvapauslaista 13.12.2017. (pdf)

Tukiliiton lausunto kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista 16.11.2017. (pdf)

Tukiliiton lausunto esitysluonnokseen laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista 27.6.2017 (vammaislakien yhdistäminen). (pdf)

Tukiliiton lausunto maakunta-, sote- ja valinnanvapausuudistukseen liittyvistä hallituksen esityksistä (HE 15/2017, HE 47/2017 ja HE 52/2017) 29.5.2017 (pdf)

Tukiliiton lausunto luonnoksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi (viite STM010:00/2015) 10.4.2017 (pdf)

Tukiliiton lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 27.3.2017 (pdf)

sote-palvelujen tuottajalain taydentamisehdotuksesta 16.3.2017 (pdf)

 

Lausunnot ja kannanotot 2016

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi 8.11.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi 8.11.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemiseen torstaille 29.9.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2017 29.9.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto Opetushallitukselle kehitysvamma-alan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta 7.9.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton kannanotto Perhehoitolain muuttamisesta 1.6.2016 (pdf)

Asiantuntijakuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa omaishoidon tuesta 1.6.2016 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton kannanotto YK:n vammaissopimus on otettava muutoksen työkaluksi 12.5.2016 (pdf)

Vammaisfoorumin kilpailutustyöryhmän kannanotto Espoon kaupungin vammaisten ihmisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankintaan 2.5.2016 (pdf)

Tukiliiton ja Espoon kehitysvammatuen kannanotto Espoon kaupungin vammaispalvelun hankinnasta 27.4.2016 (pdf)

Tukiliiton ja Kehitysvammaliiton yhteinen kannanotto: Normipurku vaarantaa kehitysvammaisten asumispalvelut 27.4.2016 (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen 22.4.2016 (pdf)

Tukiliiton antamat vastaukset Otakantaa.fi-palvelussa sote-valinnanvapaudesta 21.4.2016 (pdf)

Hallituksen esitys (HE 96/2015 vp) eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön vastine 10.2.2016 (pdf)