Tukiliiton lausunnot ja kannanotot

Laadimme kannanottoja ja lausuntoja viranomaisille ja päättäjille.

Lausunnot ja kannanotot 2024

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 10.5.2024
Lausunto tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 3.5.2024
Lausunto Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 30.4.2024:
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 25.4.2024:
Lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta (pdf)

Järjestöjen yhteinen kannanotto 16.4.2024:
Järjestöiltä ei saa leikata kehysriihessä (pdf).

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 9.4.2024:
Lausunto peruspankkipalveluja ja luottolainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta (pdf).

Järjestöjen yhteinen kannanotto 25.3.2024 (pdf):
Suomen on lopetettava vammaisten lasten ja nuorten kaltoinkohtelu.

Järjestöjen yhteinen kannanotto 25.3.2024 (pdf):
Me allekirjoittaneet järjestöt haluamme kyseenalaistaa Kelan yksipuolisesti tekemän tarkennuksen tulkkauspalvelun järjestämisestä.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 18.3.3024 (pdf)
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle digitaalisten palveluiden saavutettavuuden valvonnasta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 15.2.2024 (pdf)
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnoksesta
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta, kuulemistilaisuus.

Järjestöjen yhteinen kannanotto 9.2.2024 (pdf)
Haavoittuvimmassa asemassa oleviin kohdistuvat leikkaukset on lopetettava
Autismiliitto, FDUV, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 26.1.2024 (pdf)
Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyon ja politiikan ohjelmaksi VANUPO 2024-2027

Lausunnot ja kannanotot 2023

Oppimisen tuen järjestökuuleminen 10.11.2023 (pdf)
Oppimisen tuen järjestökuuleminen, Kehitysvammaisten Tukiliiton näkemykset

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 27.11.2023 (pdf)
THL:n kuulemistilaisuus uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta

Kirjoitus sosiaalisen toimintarajoitteen käsitteestä (pdf)
Kehitysvammajärjestöt, Autismiliitto ja ADHD-liitto julkaisivat soveltamisalan tarkentamista koskevan lainvalmistelun ja myös sen toimeenpanon tueksi kirjoituksen sosiaalisen toimintarajoitteen käsitteestä.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 8.9.2023 (pdf)
Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 10.8.2023 (pdf)
Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 9.8.2023 (pdf)
Kirjallinen kuuleminen hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 22.3.2023 (pdf) (linkki päivitetty 11.8.2023)
Peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista

Järjestöjen yhteinen kannanotto 4.5.2023 (pdf)
Järjestöt muistuttavat: Julkisella vallalla on vastuu turvata ihmisoikeudet

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 14.3.2023 (pdf)
Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 1.2.2023 (pdf)
Kehitysvammaisten Tukiliitto vetoaa uuden vammaispalvelulain säätämisen puolesta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 23.1.2023 (pdf)
Lausunto HSL koulumatkatuettujen opiskelijalippujen hankkimisesta

Lausunnot ja kannanotot 2022

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 10.11.2022 (pdf)
Lausunto HE:stä 191/2022 vp vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
Kehitysvammaisten Tukiliiton asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä uudeksi vammaispalvelulaiksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta, kuulemistilaisuus 11.11.2022.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, 5.10.2022 (pdf)
Aloite henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käyttöönotosta

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, FDUV ja Autismiliitto, 3.10.2022 (pdf)
Vammaispalvelulakiehdotusta koskevat muutosehdotukset

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 11.8.2022 (pdf)
Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 19.5.2022 (pdf)
Mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 16.5.2022 (pdf)
Kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 7.4.2022 (pdf)
Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 1.4.2022 (pdf)
Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (Valas, VPL)

Tukiliiton mallivastauksia lausunnon antamiseksi 2022 tehtyyn esitykseen vammaispalvelulain uudistuksesta.
Oma lausunto on mahdollista jättää 4.4.2022 klo 16.00 mennessä lausuntopalvelussa (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 16.3.2022 (pdf)
Luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

Kehitysvammaisten Tukiliitto lausunto 8.3.2022 (pdf)
Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 11.2.2022 (pdf)
Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 4.2.2022 (pdf)
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 31.1.2022 (pdf)
Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 13.1.2022 (pdf)
Toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa

Lausunnot ja kannanotot 2021

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 14.12.2021 (pdf)
HE:stä 230/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Kehitysvamma- ja autismialan järjestöjen sekä Omaishoitajaliiton kannanotto 16.11.2021 (pdf)
Yli 16-vuotiaan henkilön omaishoitajan ansionmenetyksen korvaaminen tartuntatautilain mukaisen karanteenin tai eristyksen aikana

Kehitysvammaisten Tukiliiton vastaukset 28.10.2021 (pdf)
yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen järjestökuulemisessa

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 30.8.2021 (pdf)
kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentamisesta

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 16.8.2021 (pdf)
HE laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto 11.6.2021 (pdf)
hallituksen esityksesta eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Potilasjärjestöt yhdessä, mukana Kehitysvammaisten Tukiliitto:
Lainsäädännön valuviat eivät saa vaarantaa potilaiden mahdollisuutta saada uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa hoitoa (2.6.2021)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, 20.5.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi, 29.4.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteista, 1.4.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista, 15.2.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevasta HE-luonnoksesta, 12.2.2021 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 15.1.2021 (pdf)

Lausunnot ja kannanotot 2020

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto asiassa
VN/5035/2018 (Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta), 18.12.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 16.11.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
vammaispalvelujen asiakirjarakenteista, 11.11.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliitto
lausunto YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnoksesta
Vanen toimintaohjelmaa koskevaan kuulemistilaisuuteen, 6.11.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton
lausunto tartuntatautilain muutoksista 28.9.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton vastaus lausuntopyyntöön
hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 25.9.2020 (pdf)

Kehitysvamma- ja autismijärjestöjen tavoitteet valtion talousarvioon 2021, kannanotto budjettiriiheen syyskuussa:
Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on turvattava 8.9.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto
koskien työryhmäraporttia Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa 18.6.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Me Itse ry:n lausunto oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.6.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto koskien valtioneuvoston asetusta liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä 5.6.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista 30.5.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto väliaikaista tukea koskevasta lakiesityksestä (HE 51/2020 vp) 20.4.2020 (pdf)

Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1.4.2020. (pdf)