Siirry sisältöön
eurot toimeentulo kuvituskuva

Tukea toimeentuloon

Vammaispalvelut ovat pääosin maksuttomia, eivätkä asiakasmaksut saa vaarantaa toimeentuloa. Kelan etuudet tukevat toimeentuloa.

Vammaispalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslain mukaisesti pääsääntöisesti asiakkaalle maksuttomia, mutta majoittumista sisältävistä palveluista, kuten asumispalveluista ja lyhytaikaisen huolenpidon palveluista, voidaan periä asiakkaalta ylläpitomaksua. Asiakkaalle tulee jäädä käyttöönsä kohtuulliset kuukausittaiset käyttövarat. Henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä vaarantavat asiakasmaksut tulee jättää perimättä tai niitä pitää alentaa.

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen on ensisijaista siihen nähden, että henkilö joutuisi asiakasmaksuista selviytyäkseen tukeutumaan toimeentuloturvaan. Väliaikaisena viimesijaisena toimeentulon turvana voi saada toimeentulotukea.

Vammaisella henkilöllä on usein oikeus erilaisiin Kelan etuuksiin ja korvauksiin, kuten esimerkiksi kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen, vammaistukeen ja hoitotukeen, erityishoitorahaan, kuntoutusrahaan ja nuoren kuntoutusrahaan sekä lääkekorvauksiin ja matkakustannusten korvauksiin. Kehitysvammaisen henkilön läheisellä voi olla oikeus omaishoidon tukeen.

Tukiliiton tavoitteena on, että jokaisella kehitysvammaisella henkilöllä on mahdollisuus riittävään toimeentuloon.

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori