hero_image.alt

Yhdenvertaisuus ja syrjintään puuttuminen

Syrjintä vamman vuoksi on kiellettyä. Syrjityksi joutunut voi saada apua esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetulta.

Kaikenlainen syrjintä esimerkiksi vamman vuoksi on kiellettyä. Syrjinnän kielto löytyy niin Suomen perustuslaista kuin monesta Suomea sitovasta ihmisoikeussopimuksesta. Kiellettyä syrjintää on myös vamman vuoksi tarvittavien kohtuullisten mukautusten epääminen.

Syrjintään puuttumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä säädetään tarkemmin yhdenvertaisuuslaissa, jonka noudattamista valvovat ennen muuta yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

0 Ostoskori