Aloite henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käyttöönotosta

05.10.2022

Ehdotus Suomen HB-mallista on valmis. Seuraavaksi on aika toimia. Teimme aloitteen yhdessä Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa.

Henkilökohtaisella budjetoinnilla (HB) tarkoitetaan vammaisen henkilön sosiaalipalvelujen
järjestämistapaa, jossa henkilö valitsee ja hankkii palveluja itse tai tuetusti hänelle
myönnetyllä henkilökohtaisella budjetilla.

Henkilökohtaista budjetointia on Suomessa kehitetty ja kokeiltu yli vuosikymmenen ajan. Kokemukset ovat olleet kannustavia ja suhtautuminen toimintatapaa kohtaan on myönteinen sekä palvelujen järjestäjien että tuottajien keskuudessa.

Ehdotus Suomen HB-mallista on saatu valmiiksi vuoden alussa STM:n ohjaamassa ja THL:n toteuttamassa kokeiluhankkeessa. Hyvä ja kannatettava ehdotus perustuu alueellisen hanketyön tuloksiin, tutkimus- ja selvitystyöhön sekä laajaan yhteiskehittämiseen.

Nyt on aika toimia

Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käyttöönotto tulisi tapahtua seuraavan
hallituskauden aikana. Käyttöönotto edellyttää erillistä lainsäädäntöä. Ehdotus on kirjoitettu
soveltuvin osin hallituksen esityksen muotoon ja on siten otettavissa kokeiltavaksi ja
käyttöön nopeasti.

Teimme aloitteen henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käyttöönotosta yhdessä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Kehitysvammaliiton kanssa. Aloitteen voit lukea täältä (pdf).

Ehdotus Suomen Henkilökohtaisen budjetoinnin mallista on valmis. Seuraavaksi on aika toimia! #HenkilökohtainenBudjetointi #palvelut #osallisuus #ItseMäärääminen