Kes me oleme

Arengupuudega Inimeste Tugiliit

Oleme arengupuudega inimeste ja nende lähedaste oma kodanikeühing. Meie ülesandeks on edendada puudega inimeste elu praegu ja võidelda koos nendega parema tuleviku eest. Oleme arengupuudega inimeste häälekandja Soomes.

Meie tegevus on suunatud  

 • kõigile, kes vajavad tuge seoses arusaamise, õppimise ja argielu toimingutega
 • haruldase või päriliku puude või haigusega elavatele inimesetele
 • raske puudega inimestele, kes vajavad abivahendit ja teise inimese abi
 • ja nende lähedastele.

Meie tegevuse põhimõtteks on samaväärsete tugi ja mõjutustegevus. Meid on enam kui 16 000 üle kogu Soome. Meie liikmesühingud tegutsevad puudega inimeste – laste, noorte ja täiskasvanute – ja nende lähedaste ühenduslülina ja nende õiguste kaitsjana.

Pakume oma liikmetele teavet puudega inimeste ja perede õiguste, teenuste ja sotsiaalse kaitse kohta. Korraldame ja koordineerime üleriigilisi ja piirkondlikke üritusi. Lisaks aktiivsele võrguteavitusele teeme kahte kvaliteetset liikmeslehte, need on tavakeelne Tukiviesti (Tugiteave) ja lihtkeelne Leija (Tuulelohe). Meie vihmavarju all tegutseb mitmeid sotsiaalse meedia võrgustikke.

Me ei tooda teenuseid, vaid oleme inimõigus- ja kodanikeühing – ala suurim tegutseja Soomes.

Kuna me oleme suurim arenguhäiretele keskenduv kodanikeühing, on meie liikmed meie organisatsiooni hääleks. Me kuulame neid ja tegutseme nendele tähtsate küsimuste lahendamise nimel.

Meie võrgustik

Meie võrgustikku kuulub üle 150 kohaliku ühingu, millede kaudu me oleme kontaktis inimestega üle kogu Soome. Kohalike ühingute tegevus põhineb peamiselt vabatahtlike panusele. Ainult mõni üksik liikmesühing toimib ka teenuste tootjana. Meie töö aluseks on meie liikmete kogemused ja enam kui 50 töötajast koosnev personal.

Liikmesühingutesse kuulub üleriigilisi haruldaste arenguhäirerühmade ühinguid ning puudega inimeste oma ühing ”Me Ise”. Me Ise on aktiivne puudega inimeste liikumine, kuhu kuulub üle 1 000 liikme.  Ühing on organiseerunud iseseisvaks liikmesühinguks Puudega Inimeste Tugiliidus.

Oleme Inclusion Europe ja Inclusion Internationali liige. Kuulume ka EURORDISESSE ja me osaleme haruldaste haiguste Euroopa ERN-Inthaca oskusvõrgustikus.

Oleme asutanud kaks juhtivat puudega inimeste teenuste pakkujat Soomes: Puudega inimeste teenustefondi (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö) ja Aspa fondi (Aspa-säätiö).

Haruldaste haiguste keskus Norio (Harvinaiskeskus Norio) ühines meie tegevusega 2019. aastal. Haruldaste haiguste keskus Norio pakub teenuseid lastele ja täiskasvanutele, kellel on haruldane ja pärilik haigus, ning nende peredele ja personalile, kes nendega töötab.

Meie eesmärgid

Meie eesmärgid

 • puudega inimeste osaluse ning põhi- ja inimõiguste teostumine
 • perede kindlustamine neile vajaliku toega.

Meie töö aluseks on ÜRO puuetega isikute õiguste konventsioon, mille Soome ratifitseeris 10.6.2016. Konventsioon tagab, et igaühel on võrdväärne

 • õigus osalemisele kõigil elualadel, kõigis elukaare perioodides – lähikoolis, edasiõppimisel, tööelus, elamises ja inimsuhetes;
 • õigus otsustada oma asjade üle ning õigus olla kuulatud teda ennast puudutavates küsimustes;
 • õigus teabele ja eneseväljendusele ning õigus saada suhtlemiseks vajalikku tuge;
 • õigus individuaalsetele, oma vajadustele vastavatele teenustele.

Võrdväärsus ei ole maailmas valmis, see nõuab tegusid. Ehitame kõikide inimeste ühist maailma, millesse kõik kuuluvad.

Igaüks vajab teise inimese tuge

Arengupuue tähendab raskusi õppimisel ja arusaamisel. Puuded vahelduvad kergetest rasketeni.

Seoses meditsiini arenemisega on diagnostika muutunud mitmekülgsemaks ja täpsemaks. Arengupuude asemele ja kõrvale on tekkinud muid mõisteid. Me ei määratle oma sihtrühma diagnoosi kaudu. Meie tegevus on mõeldud kõigile, kes vajavad tuge arusaamisel, õppimisel ja argielu toimingutes. Soomes on hinnanguliselt umbes 40 000 – 50 000 sellist inimest.

Kõigile inimestele on elu tähtsad asjad väga samalaadsed, puudest olenemata. Igaüks tahab leida oma tee, õppida, töötada, harrastada, omada sõpru ja armastada.

Igaüks vajab ka teiste inimeste tuge – vähem või rohkem.

Aktuaalseid teemasid

 • enesemääramisõigus ja toetatud otsusetegemine
 • osalemine, tegutsemine ja kodakondsus
 • elamine, elamisteenused, hooldeasutuses elamise lõpetamine ja uusasutuste loomise tõkestamine
 • kooliinklusioon
 • puudega inimeste teenustega seotud seadusandluse uuendamine
 • ÜRO puuetega inimeste lepingu teostumine
 • perede tugi
 • säästud ja majanduslik kitsikus

Arengupuudega Inimeste Tugiliit pähklikoores

 • Asutatud 1961.
 • Liikmeid umbes 175 ühingut, milledes üle 16 000 isikliikme.
 • Edendame puudega inimeste osalust kõikidel elualadel, nagu elamises, koolituses, tööelus ja vaba aja tegevustes.
 • Mõjutame seadusandlust, otsustajaid, ala töötajaid ja üldisi hoiakuid.
 • Nõustame teenuste ja toega seotud juriidilistes küsimustes.
 • Korraldame kohtumisi, koolitusi, kursusi ja üritusi arengupuudega inimestele, nende lähedastele ja alal tegutsejatele.
 • Avaldame juhised ja tutvustusi nii paberkandjal kui ka võrgus.
 • Arendame vabatahtlikku tööd ja samaväärsete inimeste tegevust.
 • Korraldame abivahendikoolitusi ja pakume abivahendite proovimise võimalusi üle diagnoosipiiride.
 • Jagame osalust toetavaid abirahasid üksikutele isikutele ja rühmadele.

 

Võta meiega kontakti

Inclusion Finland KVTL
Pinninkatu 51
FI-33100 Tampere
Finland

toimisto@tukiliitto.fi

Tel. +358 20 771 8200

Risto Burman, tegevusjuht: +358 50 5569 900  / risto.burman@tukiliitto.fi

Merja Määttänen, kommunikatsioonijuht: +358 40 6531 159 / merja.maattanen@tukiliitto.fi

Jutta Keski-Korhonen, mõjutamistegevuse juht: +358 50 3775 040 / jutta.keski-korhonen@tukiliitto.fi

Haruldaste haiguste keskus Norio: +358 44 5765 439 / harvinaiskeskusnorio@tukiliitto.fi

Best Buddies Finland: +358 50 528 8381/ pia.bjorkman@tukiliitto.fi

Malike: +358 40 4839 327 / malike@tukiliitto.fi

 

Astu liikmeks

Kas elad Soomes? Tule kaasa ja astu liikmeks.

Leiad liikmeksastumistaotluse blanketi siit: www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liity-jaseneksi/www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liity-jaseneksi/

Kas soovid täpsemat infot liikmeksoleku kohta? Helista +358 50 123 4567