Siirry sisältöön

Päätöksenteon tukemisen tietopankki

Mahdollisuus valintojen ja päätösten tekemiseen kuuluu osallisuuteen ja kansalaisuuteen.

Tietoa ja tukea tukijalle

Tukemisen tärkeitä päämääriä ovat tukea tarvitsevan ihmisen oman toimijuuden vahvistaminen ja hänen omien päätöstensä ja valintojensa tekemisen mahdollistaminen. Jokainen pystyy tekemään valintoja ja päätöksiä, kunhan saa siihen mahdollisuuden ja oikeanlaista tukea, silloin kun sitä tarvitsee. Valintojen ja päätösten tekemisen voi mahdollistaa toisen ihmisen antama tuki. Puolesta tekemisen ja puolesta päättämisen sijaan tukija voi oikein tukemalla vahvistaa ihmisen omaa toimijuutta.

Tämä sivusto auttaa yllä mainittujen päämäärien toteutumisessa. Julkaisemme tietoa ihmisen omaa toimijuutta vahvistavan tuen antamisesta, päätöksenteon tukemisesta ja tuetusta päätöksenteosta.

Omien päätösten tekemisestä

Elämään kuuluu valintojen ja päätösten tekeminen. Toiset päätöksistä ovat isompia, elämänkulkua määritteleviä, toiset päätökset ovat pienempiä arkipäivän valintoja. Kaikki ihmiset pystyvät tekemään valintoja ja päätöksiä. Vaikka valintaa ei pystyisi tekemään täysin itsenäisesti, se voi olla oma. Edellytys kuitenkin on, että häntä on tuettu oikealla, toimijuutta tukevalla, tavalla.

Kaikissa asioissa ihmisen on ensisijaisesti saatava päättää ja tehdä itse omalla tavallaan. Itsemääräämisoikeus on perus- ja ihmisoikeus. Se kuuluu jokaiselle ihmiselle, mutta valitettavasti itsemääräämisoikeus ei tällä hetkellä toteudu kaikkien elämässä. Tuen tarve ei siirrä ihmisen itsemääräämisoikeutta toisille ihmisille, vain vastuu sen toteutumisesta siirtyy toisille. Toisten ihmisten tehtävä on siis antaa tukea ihmisen omaan päätöksentekoon.

Päätöksenteko on taito, jota kukaan ei osaa ilman harjoittelua. Kaikki meistä siihen kuitenkin pystyvät harjoittelun ja itselleen sopivan tuen avulla. Omia valintoja tekemällä ihmisen on mahdollista tehdä elämästään omannäköinen. Osallisuuden toteutumiseksi ihmisen pitää saada tehdä omaa elämää koskevia valintoja, hänellä pitää olla päätösvaltaa sekä mahdollisuus kuulua erilaisiin yhteisöihin yhdenvertaisena jäsenenä. Tästä pääset lukemaan lisää periaatteista päätöksenteon tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen. Ne hyödyttyvät erityisesti tuen antajaa. Periaatteet olemme tehneet yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa.

Tuesta

Päätöksenteon tuki edistää ja varmistaa ihmisen oman äänen kuulumisen ja lisää mahdollisuuksia valita sekä päättää itse. Tuen tarkoitus on vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja kykyjä sekä auttaa uusien asioiden kokeilemisessa ja oppimisessa. Tavoitteena on myös auttaa ihmisiä liittymään yhteisöihin. Päätöksenteon tuki on myös osa vammaislainsäädännön uudistusta (linkki vie THL:n ylläpitämään Vammaispalveluiden käsikirjaan). Tästä löydät tietoa vammaispalvelulain voimaantulosta: ”Juristi vastaa” -artikkeli.

 

Tilaa tästä Tukiliiton uutiskirje. Siinä on ajoittain asiaa vammaispalvelulain uudistuksesta ja päätöksenteon tukemisesta.

Ajankohtaista

Haluan päättää omasta elämästä

On tärkeää saada tehdä itse isoja ja pieniä päätöksiä. Joskus päätösten tekemiseen täytyy saada tukea.

Lue lisää aiheesta Haluan päättää omasta elämästä

Voit kysyä tuesta lisää meiltä

Pia Mölsä.

Pia Mölsä

Suunnittelija, hankepäällikkö

Puhelinnumero: 050 4656 283

Sähköposti: pia.molsa@tukiliitto.fi

Työskentelen TILKE-hankkeessa ja edistän osallisuuden toteutumista.

Twitterissä käytän tunnusta @molsapia

 

Kari Vuorenpää

Kari Vuorenpää

Suunnittelija, aikuisten toiminta

Puhelinnumero: 050 3296 170

Sähköposti: kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Malike
Sumeliuksenkatu 18 B, 3. krs
33100 Tampere

Malikkeen puhelinnumero on 040 4839 327.

Tehtäviini kuuluu Malikkeen toiminta aikuisille.

Mari Hakola

Mari Hakola

Järjestöasiantuntija

Puhelinnumero: 040 6743 631

Sähköposti: mari.hakola@tukiliitto.fi

Vastaan jäsenyhdistyksillemme järjestettävistä koulutuksista. Koordinoin valtakunnallista kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikkoa. Toimitan Yhdistysposti Akkunaa. Koulutan ja neuvon työ- ja päivätoiminnan, työllistymisen ja jatko-opintojen kysymyksistä sekä itsemääräämisen ja osallisuuden tukemisesta.

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori