Töihin Tukiliittoon

Tällä sivulla kerrotaan Tukiliiton avoimista työpaikoista. #Rekry

Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, johon kuuluu 150 jäsenyhdistystä. Olemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Tarjoamme tietoa ja tukea myös harvinaisten ja perinnöllisten sairauksien kanssa eläville, heidän läheisilleen ja ammattilaisille. Toimintamme on tarkoitettu kaikille samankaltaista tukea tarvitseville, diagnoosiin katsomatta.

Keikkahommia Tukiliitossa

Tukiliitto järjestää erilaisia tapahtumia keihtysvammaisille aikuisille ja kehitysvammaisten lasten perheille eri puolilla Suomea. Tukiliittoon kuuluva Harvinaiskeskus Norio järjestää vertaistapaamisia ja perhekursseja harvinaisia sairauksia sairastaville ja heidän perheilleen sekä vertaistapaamisia muun muassa sisaruksille sekä harvinaissairaille nuorille.

Tapahtuminen toteuttamiseen tarvitsemme ajoittain keikkatyöntekijöitä, enimmäkseen ohjaajia. Ohjaajien tehtävänä on ohjata ja avustaa tapahtumaan osallistumisessa osallistujien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Ohjaajina voivat toimia täysi-ikäiset, motivoituneet ja vastuuntuntoiset henkilöt. Kaikkia kehitysvammaisten aikuisten ja lasten kanssa työskenteleviä edellytetään esittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote.

Tukiliiton tilapäistyöt ovat lyhytkestoisia, työn pituus voi vaihdella parista tunnista muutamaan päivään. Toimintaa on eri puolilla Suomea pitkin vuotta. Ns. kesätöitä ei ole tarjolla.

Alla on eri toimintojen yhteyshenkilöitä, joihin voit halutessasi ottaa yhteyttä, kun etsit keikkatöitä Tukiliitosta. Voit tutustua toimintoihin selaamalla tapahtumakalenteria. Tarkempia tietoja tapahtumasta voit kysyä yhteystiedoissa mainitulta työntekijältä.

Harvinaiskeskus Norion perheiden vertaistapaamiset  ja kurssit

Harvinaiskeskus Norio järjestää vertaistapaamisia ja kursseja perheille, joissa lapsella on harvinainen sairaus. Tapaamisissa tarvitaan ohjaajia lastenohjelman järjestämiseen.

Yhteyshenkilö vertaistapaamisiin on suunnittelija Jenni Pesola, jenni.pesola@tukiliitto.fi  ja kursseihin sekä tuettuihin lomiin on kurssivastaava Johanna Valkonen, johanna.valkonen@tukiliitto.fi

Yhdenvertainen kaveritoiminta

Yhdenvertainen kaveritoiminta tarvitsee ohjaajia satunnaisesti pitkin vuotta. Ohjaajien avulla järjestämme esimerkiksi tapahtumia ja vaparitoimintaa. Yhteyshenkilö on koordinaattori Pia Björkman, pia.bjorkman@tukiliitto.fi

Tukiliiton koulutustoiminta

Koulutustoiminnassa tarvitaan ohjaajia silloin tällöin pitkin vuotta. Yleensä työ on kehitysvammaisten aikuisten tukemista toimintaan osallistumisessa erilaisissa tapahtumissa. Yhteyshenkilö on suunnittelija Pia Henttonen, pia.henttonen@tukiliitto.fi

Lue lisää: Tietoa kehitysvammasta. Kehitysvamma on vamma ymmärrys- ja oppimiskyvyn alueella. 

Lue lisää: Mikä on Tukiliitto? Tukiliitto on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, joka puolustaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksia. 

Lue lisää: Mikä on Harvinaiskeskus Norio? Harvinaiskeskus Norio tarjoaa tietoa ja tukea harvinaisiin sairauksiin.