Perheily-verkosto, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

 

Rekisteri koostuu Perheily-verkostoon ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystiedoista, jotka annetaan kirjallisella tai sähkoisellä ilmoittautumislomakkeella. Verkostoon voi liittyä myös ilmoittamalla yhteystietonsa tarvittaessa suoraan rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Perheily-toiminnasta tai siihen kiinteästi liittyvän asian tiedottamiseen. Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa ja se on suojattu salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Perheily-verkostoon ilmoittautuneella on oikeus tarkistaa, mitkä tiedot on tallennettu rekisteriin ja hän voi vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Henkilö voi myös muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisteripitäjälle.

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Yhteyshenkilö Lea Vaitti,
lea.vaitti@tukiliitto.fi