Ilmoittautumiset tapahtumiin

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n tapahtumiin ilmoittautumiset tapahtuvat sähköisen ilmoittautumislomakkeen  ja tarvittaessa puhelimen tai sähköpostin avulla. Tietoja käytetään ainoastaan sen tapahtuman, johon henkilö on ilmoittautunut, toteuttamista varten. Kerättyjä tietoja käytetään tarvittaessa tapahtumaan liittyvään OK-opintokeskuksen raportointiin. Rekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa ja ne on suojattu salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille.

Mikäli henkilö on webropol-lomakkeessa valinnut rastin, että hänen tietojaan saa käyttää Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n tapahtumista tiedottamiseen, henkilölle voidaan lähettää sähköisesti tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n tulevista tapahtumista.

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Tilaisuuteen sähköisesti ilmoittautuneella on oikeus tarkistaa, mitkä tiedot on tallennettu rekisteriin ja hän voi vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Henkilö voi myös muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisteripitäjälle.

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja sen yhteyshenkilönä toimii Lea Vaitti.