Malikkeen verkostoposti, tietosuojaseloste

Malikkeen verkostoposti on 10-12 kertaa vuodessa ilmestyvä kooste Malikkeen kursseista, koulutuksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Verkostoposti lähetetään sähköisesti. Verkostopostin tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa.

Tietosuojaseloste, Malikkeen verkostoposti

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi

Malikkeen verkostoposti. Verkostoposti on 10-12 kertaa vuodessa ilmestyvä kooste Malikkeen kursseista, koulutuksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Verkostoposti lähetetään sähköisesti. Verkostopostin tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta.

Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs
33100 Tampere

puh. 040 4839 327

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toimita ja sen yhteyshenkilö on  suunnittelija Inka Kurki inka.kurki@tukiliitto.fi, ja hänen sijaisenaan toimii Malike-toiminnan johtava asiantuntija Susanna Tero susanna.tero@tukiliitto.fi.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri koostuu Malikkeen verkostopostin tilanneiden henkilöiden yhteystiedoista (nimi ja sähköpostiosoite), jotka annetaan kirjallisesti Malikkeen työntekijälle tai saajaksi liitytään täyttämällä  Tukiliiton kotisivulla oleva lomake. Lomakkeen täytön yhteydessä valitaan liityttäväksi listaksi Malikkeen verkostoposti. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan verkostopostin lähettämiseen.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan verkostopostia varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi tai nimimerkki ja sähköpostiosoite. Rekisteri koostuu sähköisesti tai kirjallisesti Malikkeen työntekijälle annetuista tiedoista, jotka kirjataan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan verkostopostirekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu verkostopostin tilaajien sähköisesti tai kirjallisesti Malikkeen työntekijälle antamista yhteystiedoista.

8. Tietojen säilyttämisaika 

Rekisteriin tietonsa luovuttanut voi erota verkostopostin sähköpostilistalta vastaamalla verkostopostisähköpostiin tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse Malike-toiminnan suunnittelijalle: inka.kurki@tukiliitto.fi. Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa ja se on suojattu salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Osoitetietoja käytetään ainoastaan Malikkeen verkostopostin lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja lähettäessään verkostopostin tai päivittäessään rekisteriä. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.1.2023.

 

Tilaa Malikkeen verkostoposti

Voit tilata Malikkeen verkostopostin tästä linkistä.