Malikkeen vuokraajarekisteri, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Malikkeen vuokraajarekisteri

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi

Malikkeen vuokraajarekisteri. Malikkeen vuokraajarekisteri koostuu toimintavälineiden vuokraajien yhteystiedoista (nimi, osoite ja sähköposti sekä puhelinnumero).

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta. Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs,
33100 Tampere
puh. 040 4839 327

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toimita ja sen yhteyshenkilö on toimintavälineneuvoja Antti Tulasalo antti.tulasalo@tukiliitto.fi. Hänen sijaisenaan toimii Malike-toiminnan johtava asiantuntija Susanna Tero susanna.tero@tukiliitto.fi.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Malikkeen vuokraajarekisteri koostuu toimintavälineiden vuokraajien yhteystiedoista (nimi, osoite ja sähköposti sekä puhelinnumero). Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan välinevuokraukseen ja palautekyselyyn.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan välinevuokraukseen ja vuokraustoiminnan palautekyselyyn.

6. Rekisterin tietosisältö

Malikkeen vuokraajarekisteri koostuu toimintavälineiden vuokraajien yhteystiedoista (nimi, osoite ja sähköposti sekä puhelinnumero).

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Malikkeen vuokraajarekisteri koostuu toimintavälineiden vuokraajien yhteystiedoista (nimi, osoite ja sähköposti sekä puhelinnumero).

8. Tietojen säilyttämisaika

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan välinevuokraukseen ja palautekyselyyn. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa ja se on suojattu salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Tulostettuja ja allekirjoitettuja vuokrasopimuksia arkistoidaan yhden vuoden ajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan välinevuokraukseen ja vuokraustoiminnan palautekyselyyn. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Malikkeen vuokraajarekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkistaa, mitkä tiedot on tallennettu rekisteriin ja hän voi vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Henkilö voi myös muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisteripitäjälle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

15.Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.1.2023.