Malikkeen korttikampanja, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi

Malikkeen korttikampanja.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta.

Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs, 33100 Tampere
puh. 040 4839 327

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta ja sen yhteyshenkilö on suunnittelija Tanja Tauria tanja.tauria@tukiliitto.fi. Hänen sijaisenaan toimii  Malike-toiminnan johtava asiantuntija Susanna Tero susanna.tero@tukiliitto.fi.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan korttikampanjan toteuttamiseen, seurantaan, arviointiin ja tilastointiin sekä siihen kiinteästi liittyvän asian tiedottamiseen.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan korttikampanjan toteuttamista, seurantaa, arviointia ja tilastointia sekä siihen kiinteästi liittyvän asian tiedottamista varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu korttikampanjaan osallistuneen henkilön luovuttamista yhteystiedoista.

8. Tietojen säilyttämisaika

 Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Tulostetut sekä allekirjoitetut korttikampanjasopimukset säilytetään kaksi vuotta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Kerättyjä tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa ja se on suojattu salasanoin. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Tulostetut sekä allekirjoitetut korttikampanjasopimukset arkistoidaan lukitussa tilassa.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.1.2023.