Teemaviikon tuen hakijat, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää vuosittain tukea tukiyhdistysten ja Me Itse -ryhmien Kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikkoon liittyvien tapahtumien järjestämiseen. Taloudellista tukea voi hakea tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella.

Lähettäessään apurahahakemuksen Kehitysvammaisten Tukiliitolle hakijat luovuttavat itseään koskevia tietoja, joista muodostuu Tukiliitolle henkilötietoja sisältävä rekisteri.

Lomakkeella ilmoitetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n apurahapäätösten tekemistä ja myönnettyjen apurahojen seurantaa varten sekä myönnettyjen apurahojen maksatuksia ja maksatusten seurantaa varten. Apurahahakemuksia käsittelee ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliiton henkilöstö.

Rekisterien sisältö:

– tuen hakijan nimi ja yhteystiedot

– tuen käyttötarkoitus

– hakijan lähettämät liitteet

– pankkitilinumero

– myönnetty tuki

Rekisteriä säilytetään lukitussa tilassa. Hakemuksia säilytetään kaksi vuotta, tiedot teemaviikon tuen saaneista säilytetään 10 vuotta.

Rekisterin hakijoiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tuen saajat julkaistaan Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilla www.tukiliitto.fi.

Muita tietoja tuen saajista ei luovuteta muille tahoille.

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 0155443-5. Yhteyshenkilönä toimii aluekoordinaattori Mari Hakola.