Apurahan hakijat, tietosuojaseloste

Kehitysvammaisten Tukiliitto myöntää vuosittain apurahoja yksittäisille 16 vuotta täyttäneille kehitysvammaisille ja ryhmille. Apurahaa voi hakea tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella.

Lähettäessään apurahahakemuksen Kehitysvammaisten Tukiliitolle hakijat luovuttavat itseään koskevia tietoja, joista muodostuu Tukiliitolle henkilötietoja sisältävä rekisteri.

Lomakkeella ilmoitetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n apurahapäätösten tekemistä ja myönnettyjen apurahojen seurantaa varten sekä myönnettyjen apurahojen maksatuksia ja maksatusten seurantaa varten. Apurahahakemuksia käsittelee ainoastaan kehitysvammaisten Tukiliiton henkilöstö.

Rekisterien sisältö
– apurahan hakijan nimi ja yhteystiedot, ikä
– apurahan käyttötarkoitus
– muualta saatu taloudellinen tuki tarkoitukseen
– hakijan lähettämät liitteet
– pankkitilinumero
– myönnetty apuraha

Rekisteriä säilytetään lukitussa tilassa.  Hakemuksia säilytetään kaksi vuotta, tiedot apurahan saaneista säilytetään 10 vuotta.

Rekisterin hakijoiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Apurahojen saajat julkaistaan Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilla  www.tukiliitto.fi.
Muita tietoja apurahojen saajista ei luovuteta muille tahoille.

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto 0155443-5. Yhteyshenkilönä toimii Soilikki Alanne.