Uutiskirje, tietosuojaseloste

Tukiliiton uutiskirje on kerran viikossa ilmestyvä kooste kehitysvamma-alan ajankohtaisista uutisista. Uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa.

 

Tietosuojaseloste, Tukiliiton uutiskirje

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi

Tukiliiton uutiskirje. Tukiliiton uutiskirje on kerran viikossa ilmestyvä kooste kehitysvamma-alan ajankohtaisista uutisista. Uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Viestinnän asiantuntija Senni Östman,
senni.ostman@tukiliitto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Uutiskirjeen saajaksi liitytään täyttämällä Tukiliiton kotisivulla oleva lomake. Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n uutiskirjettä varten.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n uutiskirjettä varten.

6.Rekisterin tietosisältö. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi tai nimimerkki ja sähköpostiosoite. Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista, jotka kirjataan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n uutiskirjerekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu uutiskirjeen tilaajien sähköisesti antamista yhteystiedoista.

8. Tietojen säilyttämisaika

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa.
Palveluntarjoaja voi kysyä rekisteröityjen halukkuutta vastaanottaa uutiskirje.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Osoitetietoja käytetään ainoastaan Tukiliiton uutiskirjeen lähettämiseen kerran viikossa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja lähettäessään uutiskirjeen tai päivittäessään rekisteriä. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.11.2022.

 

 

Tilaa uutiskirje

Voit tilata Tukiliiton uutiskirjeen
tästä linkistä.