Kokemustoimijaverkoston tietosuojaseloste

Tukiliiton kokemustoimijaverkostoon kuuluu vaikuttamisesta kiinnostuneita aikuisia. Mukaan pääse koulutusten ja perehdytyksen kautta.

Tietosuojaseloste, Tukiliiton kokemustoimijaverkosto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1.
Rekisterin nimi

Tukiliiton kokemustoimijaverkosto. Kokemustoimijat osallistuvat Tukiliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan esim. vertaisohjaajina, kouluttajapareina ja työpareina Arki haltuun- ryhmissä ja Kohtaa mut -kahviloissa, kehittämistyöryhmissä tai somevaikuttajina. Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet kokemustoimijat voivat myös osallistua paikalliseen sekä alueelliseen vaikuttamistoimintaan yhdessä aluekoordinaattoreiden ja jäsenyhdistysten kanssa.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Taija Humisto
taija.humisto@tukiliitto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Kokemustoimintaverkostoon pääsee mukaan ilmoittamalla kiinnostuksensa ja osallistumalla kokemustoimijoiden koulutuksiin ja perehdytykseen. Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n kokemustoimijaverkoston viestintään.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry kokemustoimijaverkoston viestintään.

6. Rekisterin tietosisältö. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi, osoite, sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Minkä toiminnan kautta on tullut mukaan toimintaan. Tieto siitä, mihin aiheisiin on kiinnostunut vaikuttamaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu kokemustoimijoiden ilmoittamista nimi ja yhteystiedoista.

8. Tietojen säilyttämisaika

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietoja säilytetään Sharepointin kansiossa, johon on käyttöoikeus vain Aarne ja Aune -toiminnan työntekijöissä.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Osoitetietoja käytetään ainoastaan Tukiliiton kokemustoimijaverkoston viestintään. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä voidaan profiloida kiinnostuksen kohteiden perusteella, mikäli ne liittyvät vaikuttamistyöhön.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja lähettäessään uutiskirjeen tai päivittäessään rekisteriä. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.1.2021