Tulppaanitalon kameravalvonta

Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterinpitäjä
Kiinteistö Oy Tulppaanitalo
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
toimitusjohtaja: Johanna Valento,
puhelin 0207 713 547,
johanna.valento@kvps.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Kankainen
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0207 713 504,
mika.kankainen@kvps.fi

3. Rekisterin nimi
Tallentava kameravalvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Varmistaa ja lisätä Tulppaanitalossa työskentelevien työntekijöiden, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta.
Suojata omaisuutta ja ennaltaehkäistä rikoksia sekä auttaa mahdollisten tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Valvontakameroiden tallentama kuvamateriaali Tulppaanitalon 1. kerroksesta (aulatilat), pääsisäänkäynnistä ja takapihalta. Kameroita on yhteensä 6 kpl. Kamerat tallentavat liikkeestä (ei jatkuvaa tallennusta). Materiaalien säilytysaika on n. 4 kuukautta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Valvontakameroiden välittämä kuvamateriaali.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelin, jolla tallentuva materiaali sijaitsee, on lukituissa tilassa. Palvelin on suojattu käyttöikeuksin ja salasanoin. Käsittelyoikeuksien hallinnasta vastaa ohjelmiston järjestelmänvalvoja. Tällaiseksi on nimetty Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallintopäällikkö.
Käyttöoikeudet on myönnetty: As Oy Tulppaanitalon toimitusjohtajalle ja isännöistijälle sekä huoltoyhtiölle. Lisäksi pääsisäänkäynnin valvomisen (ulko-oven avaaminen tilanteissa, joissa 1. kerroksen aulapalvelu ei avaamista hoitaa) vuoksi, käyttöoikeus on Tulppaanitalon 4. kerroksen tukipalvelujen henkilöstöllä.

Sivua on päivitetty 30.11.2022.