Tukiliiton Kauppa- ja lahjoittajarekisteri

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Tukiliiton Kauppa:
tukiliitto.fi/kauppa

1. Rekisterin nimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sähköinen Tukiliiton Kauppa- ja lahjoittajarekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Risto Burman
risto.burman@tukiliitto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Kehitysvammaisten Tukiliiton lahjoittajasuhteen hoitaminen. Se käynnistyy, kun henkilö luovuttaa yhteystietonsa lahjoituksen tekemisen yhteydessä joko tilisiirron, verkon tai tekstiviestin kautta tai ostaessaan tuotteen Kaupasta (Tukiliiton verkkokaupasta). Rekisterin tarkoituksena on lahjoittajatietojen ylläpito, asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, Kaupan ostosten toimittaminen, toiminnasta tiedottaminen sekä organisaation toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja eri toiminnoista:

Kauppa (Tukiliiton verkkokauppa)

Rekisterissä ylläpidetään tilaajan yhteystiedot tuotteen toimitusta tai yhdistyksen laskuttamista varten ja tilatut tuotteet, sekä osto- ja maksutapahtumat.

Kauppa toimii WordPressin Woocommerce verkkokauppa-alustalla, jonne asiakastiedot kertyvät. Kaupan asiakastiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Maksunvälittäjänä toimii Paytrail (Checkout Finland), jonka tietosuoja-asioista voit lukea tästä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistysten sekä yritysten on mahdollista tilata tuotteita myös laskulla. Laskutustiedot luovutetaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalveluihin, jotka hoitavat Tukiliiton laskutukseen liittyvät asiat. Lisätietoja löydät tästä.

Kertalahjoitus verkon tai tekstiviestin välityksellä

Rekisterissä ylläpidetään lahjoittajan itse luovuttama sähköpostiosoite Tukiliiton nettisivulla verkkolahjoittamisen jälkeen, jolla voi tilata Tukijalle-postin.

Securycast Oy on tekstiviesti- ja verkko/mobiililahjoituspalveluidemme palveluntarjoaja ja tekninen toimittaja.

Securycast Oy ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ovat molemmat rekisterin ylläpitäjiä. Rekisteri sisältää puhelinnumeron ja tiedon teleoperaattorista, kun lahjoitus on tehty tekstiviestilahjoituksena. Kun lahjoitus tehdään verkkolahjoituksena, kerätään lisäksi rekisteröidyn IP osoite. Jos lahjoittaja on pyytänyt kuittia, kerätään myös tieto sähköpostiosoitteesta. Lisätietoja Securycast Oy:n Varainhankintapalvelut rekisteriselosteesta löydät tästä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ei tällä hetkellä käytä rekisteriin kertyviä tietoja suoramarkkinointiin eikä luovuta tietoja eteenpäin.

Verkkopankin maksunvälittäjänä toimii Paytrail (Checkout Finland), jonka tietosuoja-asioista voit lukea tästä. 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ei tällä hetkellä käytä rekisteriin kertyviä tietoja suoramarkkinointiin eikä luovuta tietoja eteenpäin.

Merkkipäivälahjoitus

Rekisterissä ylläpidetään yhteystiedot lahjoitusten käsittelyä ja vuosittaista raportointia varten. Lahjoittaja itse luovuttaa yhteystietonsa ja itse määrittämänsä viitteen lahjoituksille. Lahjoitustiedot luovutetaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalveluihin, jotka hoitavat Tukiliiton tilityksiin liittyvät asiat. Lisätietoja löydät tästä. Viitteen avulla Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalvelut pystyvät kokoamaan lahjoitusten yhteissumman Kehitysvammaisten Tukiliiton tilille tulleista lahjoituksista sekä lahjoittajien nimet merkkipäivälahjoituksen tekijälle hänen näin pyytäessä. Tiedot merkkipäivälahjoituksesta toimittaa Tukiliiton nimetty työntekijä.

Auta ja näy! -heijastinkampanja

Rekisterissä ylläpidetään tilaajan yhteystiedot tuotteen toimitusta ja laskuttamista sekä vuosittaista raportointia varten. Tilauslomake ja Palautus-/laskutuslomake toimii Webropol-alustalla, jonne tiedot kootaan. Laskutustiedot luovutetaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalveluihin, jotka hoitavat Tukiliiton laskutukseen liittyvät asiat. Lisätietoja löydät tästä.

iRaiser-varainhankinta- ja Lahjoittamo-alustat

Rekisterissä ylläpidetään yhteystiedot lahjoituksen käsittelyä ja vuosittaista raportointia varten. Alustat käsittelevät tietoja luottamuksellisesti ja ulkopuoliset eivät pääse tarkastelemaan tietoja. Laskutustiedot luovutetaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalveluihin, jotka hoitavat Tukiliiton laskutukseen liittyvät asiat. Lisätietoja löydät tästä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lahjoittajista tai Kaupan tilaajista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä. Nimi- ja osoitetietojen päivittämisessä voidaan käyttää Postin tietoja.

7. Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään kolme kalenterivuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Ulkoiset palveluntuottajat säilyttävät tarvittavia tietoja kirjanpitolainsäädännön velvoittaman ajan.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Ulkoiset palveluntuottajat on mainittu erikseen kohdassa 5., josta löytyy linkit heidän rekisteriselosteisiinsa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Tietojen siirrosta ja luovutuksesta ulkoisille palveluntuottajille on kerrottu erikseen kohdassa 5.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

11. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa Tukiliiton Kauppa- ja lahjoittarekisterin yhteyshenkilölle.

Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa Tukiliiton Kauppa- ja lahjoittajarekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa Tukiliiton Kauppa- ja lahjoittajarekisterin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.11.2022.