Me Itse ry, tietosuojaseloste

Me Itse ry,
Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Me Itse ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere

käyntiosoite:
Pinninkatu 51, 4. krs,
33100 Tampere

sähköposti:
meitse@meitse.fi
puh. 050 428 6050

 

Rekisterin vastuuhenkilö

jäsensihteeri Sanna Tikkanen
jasenpalvelu@tukiliitto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Järjestösihteeri
mia.johansson@meitse.fi

Tietosuojavastaava
merja.hakala@meitse.fi

 

Rekisterin nimi ja muoto

Me Itse ry:n jäsenrekisteri
Taustatukihenkilöiden rekisteri
Tapahtumiin ilmoittautumiseen liittyvä rekisteri

Rekisterin muoto

sähköinen (kyllä)
manuaalinen (kyllä)

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Järjestötyön hoitaminen ja tilastointi.
Me Itse ry saa jäsentiedot henkilöiltä itseltään ja ne kootaan jäsenrekisteriin (sebacon.fi)
Osallistumistiedot ja vapaaehtoisten taustatukihenkilöiden tiedot Me Itse ry saa henkilöiltä itseltään ja ne kootaan Webropol-ohjelmaan.

Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen ja siihen rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia niissä asioissa, jotka järjestelmään rekisteröidään.

Yhdistyslaki 11§ (26.5.1989/503)

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen luokittelu
Jäseneksi, taustatueksi tai muun ilmoittautumisen yhteydessä henkilöstä tallennetaan seuraavat tiedot:
1) Etunimi (pakollinen)
2) Sukunimi (pakollinen)
3) Osallistujan yhteydessä maksajan yhteystiedot laskutusta varten (pakollinen).
4) Osoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) tiedottamista varten (pakollinen)
5) Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten
6) Puhelinnumero tiedottamista varten
7) Kotikunta tai osasto (pakollinen) tilastointia varten
8) Pääasiallinen toiminta (vuosikokous, Me Itse-päivät, taustatuki jne.) tilastointia varten
9) Maksutapa.

Rekisteri voi sisältää myös tietoja ruokavaliosta, muusta erityisestä huomioitavasta asiasta (esimerkiksi avustajan/apuvälineen käyttö), valokuvauslupa sekä digitaalisessa muodossa olevia valokuvia henkilöistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa valokuvaukseen.

Kun maksaja on eri kuin osallistuja, tallennetaan maksajasta seuraavat tiedot:
1) Y-tunnus
2) Etunimi tai tieto yrityksestä (pakollinen)
3) Sukunimi
4) Puhelinnumero (pakollinen)
5) Sähköpostiosoite
6) Osoite (katuosoite, postinumero ja -toimipaikka) (pakollinen)
7) Verkkolaskuosoite
8) Välittäjän tunnus
9) Välittäjän nimi
10) Maksajan viite.

Lisäksi tallennetaan tieto luvasta (tiedotelupa) lähettää Me Itse ry:n tiedotteita sähköpostitse tai tekstiviestillä sekä tieto rekisterinpitoon liittyvien ohjeiden lukemisesta ja ehtojen hyväksymisestä.

Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja:

  • Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja (kyllä)
  • Sisältää lasten henkilötietoja (ei)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

1) Kaikki tiedot ovat peräisin asianosaisilta tai heidän edustajiltansa.
2) Rekisteriä päivitetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla tavallisesti heidän ottaessaan yhteyttä Me Itse ry:hyn.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

1) Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa.
2) Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa vakiintuneille yhteistyökumppaneille ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä esimerkiksi hotellille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
3) Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
4) Käyttäjiä ei profiloida

Tietojen säilytysaika

1) Jäsenrekisteritiedot:
Säilytetään niin kauan kunnes jäsen itse eroaa tai Me Itsen hallitus erottaa jäsenen.
2) Taustatukihenkilöiden rekisteri:
Tiedot säilytetään niin kauan kunnes henkilö toimii Me Itse ry:n vapaaehtoisena taustatukihenkilönä. Vapaaehtoistyön päättymisen jälkeen Me Itse ry: säilyttää tietoja enintään 2 vuotta rekisterissään, jotta muun muassa vapaaehtoisten määrästä ja sukupuolesta voidaan raportoida rahoittajalle.
3) Tapahtumiin ilmoittautumisiin liittyvä rekisteri:

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kunnes tapahtuma on toteutunut. Tämän jälkeen Me Itse ry säilyttää tietoja enintään 2 vuotta rekisterissään, jotta tapahtuman osallistujamäärästä ja sukupuolesta voidaan raportoida rahoittajalle.
Tapahtumaan liittyvät valokuvat ja valokuvausluvat säilytetään.

Tarkemmat tiedot ovat arkistonmuodostussuunnitelmassa/tiedonohjaussuunnitelmassa sekä arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevissa säännöksissä ja määräyksissä. Tästä vastaa Kehitysvammaisten Tukiliitto.

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi:

  • Sisältää automatisoitua päätöksentekoa (kyllä)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

Sähköinen aineisto: Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä. Tapahtumakäyttöön otettuja paperisia tulosteita säilytetään lukituissa tiloissa samoin kuin tapahtumiin liittyviä valokuvia.

Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.

  • Rekisteröidyn tarkastusoikeus (kyllä)
  • Oikeus vaatia tiedon korjaamista (kyllä)

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteristä poistettavan tiedot on tuhottava, niiden tunnistettavuus poistettava anonymisoinnin avulla tai siirrettävä ne arkistoon (arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti, ei siis fyysisessä mielessä esim. pahvilaatikossa varastoon).

Rekisteröidyn oikeus tulla unohdetuksi ei ole missään nimessä absoluuttinen. Silloin, kun kyse ei ole suostumukseen perustuvasta henkilötietojen käsittelystä, oikeus tulla unohdetuksi tulee kyseeseen vain hyvin rajoitetusti. Esimerkiksi rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi käsiteltävien henkilötietojen poistamista ei voida vaatia ellei rekisterinpitäjä ole laiminlyönyt tiettyjä velvollisuuksiaan.

Valitusoikeus ja tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 25.8.2021.