Yhdenvertainen kaveritoiminta

Tietoa henkilötietorekisteristä, eli tietoa henkilötietojesi käsittelystä.

Tällä sivulla oleva tieto liittyy vapaaehtoiseen kaveritoimintaan,
jota järjestää Kehitysvammaisten Tukiliiton Yhdenvertainen kaveritoiminta

Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Rekisterin pitäjä
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Pinnikatu 51, 33100 Tampere
Puhelinnumero: 0400 968 200 (keskus)
Sähköposti: toimisto@tukiliitto.fi

Tietosuojavastaava

Tuomas Lehtonen

ICT-Suunnittelija, Tietosuojavastaava

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Pinninkatu 51, 33100 Tampere

puh. 0406493030

tuomas.lehtonen@kvps.fi

 

Yhteyshenkilösi tätä rekisteriä koskevassa asiassa
Pia Björkman
Puhelinnumero: 050 5288 381
Sähköposti: pia.bjorkman@tukiliitto.fi

Syy siihen, miksi henkilötietojasi käsitellään ja miksi rekisteri on olemassa
Vapaaehtoistoimijuussuhteen hoitaminen.
Henkilötietoja tarvitaan, että voi toimia vapaaehtoisena Yhdenvertaisessa kaveritoiminnassa. Tietojen perusteella sinulle etsitään sopiva kaveripari, sinuun pidetään yhteyttä ja seurataan vapaaehtoistoiminnan onnistumista. Taustatukihenkilöön pidetään yhteyttä ja seurataan tuen onnistumista.

Onko joitain henkilötietoja pakko antaa
Jos haluat hakea mukaan toimintaan ja toimia vapaaehtoisena kaverina, tarvitsemme tiettyjä
tietoja sinusta. Pakollisia tietoja ovat yhteystiedot, syntymävuosi ja onko sinulla kehitysvamma tai tarvitsetko muuten tukea tai apua ymmärtämisessä tai oppimisessa. Taustatukihenkilöltä tarvitaan nimi ja yksi yhteystieto.

Mistä henkilötietosi ovat saatu
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään, eli sinulta.

Tieto siitä, luovutetaanko henkilötietojasi muualle
Tietojasi ei luovuteta mihinkään.

Tieto siitä, siirretäänkö henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei siirretä.

Henkilötietojasi käsittelevät henkilöt
Tietojasi käsittelee Tukiliiton Yhdenvertaiseen kaveritoimintaan palkatut työntekijät.

Tietoa palveluntuottajasta
Henkilötietojasi säilytetään sähköisessä FloMembers-ohjelmassa, josta vastaa Flo Apps Oy.

Profiloidaanko rekisterissä olevia henkilöitä
Rekisterissä olevia henkilöitä ei profiloida.
Profilointi tarkoittaisi ”henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia.”

Henkilötietojesi säilytysaika  
Kun olet mukana kaveritoiminnassa, tietojasi säilytetään niin kauan, kun haluat olla toiminnassa mukana. Voit olla kaverihakijana tai toimia kaverina. Kaikki henkilötiedot poistetaan aina pyynnöstä.

Oikeutesi    
Sinulla on oikeus nähdä omat tietosi. Näet mitä tietoja sinusta on tallennettu ja voit korjata virheelliset tiedot. Tietojen tarkistaminen onnistuu myös sähköisesti.

Huoltajallasi on oikeus tarkistaa tietosi, jos olet alle 18-vuotias.

Jos hakemuksessasi on nimettynä sinulle toimintaan tarvitsemaasi tukea tarjoava henkilö, myös tämä henkilö voi tarkistaa antamansa tiedot.

Henkilötietosi poistetaan, jos sitä pyydät.

Kun haluat tarkistaa, korjata tai poistaa tietosi, ota yhteys tämän rekisterin yhteyshenkilöön.
Hänen yhteystiedot löydät sivun alusta.

Jos tietosuoja-asetuksia on rikottu, sinulla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Miten saat lisää tietoa henkilötietojesi käsittelystä  
Lisää ja tarkempaa tietoa henkilötietojesi käsittelystä saat Tukiliiton Yhdenvertaiselta kaveritoiminnalta. Tietoa saat ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Hänen yhteystiedot löydät sivun  alusta.

Milloin tässä kerrottuja tietoja tarkistetaan
Tarkistamme ja korjaamme tällä sivulla kerrottuja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tietoja aina tarpeen vaatiessa. Tietoja korjataan esimerkiksi silloin, kun yhteyshenkilö, tietosuojaan liittyvät lait tai kaveritoiminta muuttuu.

 

Tietoja on päivitetty 15.2.2022
Tietoja päivitetty 14.11.2022, päivitetty tieto tietosuojavastaavan sijaisesta.
30.11.2022 lisätty alkuun teksti ”Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.”

Yhdenvertainen kaveritoiminta käsittelee henkilötietoja myös muussa toiminnassaan.
Tietoa henkilötietojen käsittelystä: Yhdenvertaisen kaveritoiminnan tapahtumat ja postituslista