Lahjoitukset, tietosuojaseloste

Lahjoittajarekisteri koostuu lahjoittajan itsensä antamista tiedoista, jotka hän halutessaan antaa lahjoitustapahtuman yhteydessä. Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella nettisivulla lahjoitustapahtuman jälkeen. Tiedot kirjataan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lahjoittajarekisteriin.

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterin rekisterinpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.