Malikkeen kyselyt

Kyselyiden käyttötarkoitus on Malikkeen toiminnan kehittämistä ja raportointia varten. Kyselylomakkeissa kerätään vain niitä henkilötietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia. Kyselyt ovat anonyymejä, ellei vastaaja jätä yhteystietojaan.

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta.
Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs
33100 Tampere
puh. 040 4839 327

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Malikkeen johtava asiantuntija Susanna Tero

3. Rekisterin nimi

Malikkeen kyselyt

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää kyselyn toimittamiseen kohderyhmälle. Nimi- ja osoitetietojen antaminen kyselyyn vastatessa on vapaavalintaista. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5. Rekisterin tietosisältö

Vastaajan sähköpostiosoite sekä mahdollisesti nimi, osoite, puhelinnumero (vastaajan päätettävissä), vuokraamo- ja verkostoyhteistyökyselyissä organisaation nimi. Vastaukset kyselyn aiheisiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Malikkeen vuokraamon kautta sähköisesti jätetyistä osoitteista (sähköpostiosoite) tai kirjallisesti Malikkeen työntekijälle antamista yhteystiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osoitetietoja käytetään ainoastaan Malikkeen kyselyiden lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Malike käsittelee annettuja henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja lähettäessään kyselyjä tai päivittäessään rekisteriä. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

11. Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Kehitysvammaisten Tukiliiton kyselyihin käyttämä Webropol-ohjelma käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

12. Julkisuus

Kyselystä saatua tietoa jaetaan ja hyödynnetään ilmiöstä ja Malikkeen toiminnasta viestittäessä.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.2.2023.