Malikkeen tiedotusrekisterit, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Malikkeen tiedotusrekisterit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Malikkeen tiedotusrekisterit

Malikkeen tiedotusrekisteri koostuu tietonsa kirjallisesti luovuttaneiden henkilöiden yhteystiedoista (nimi, osoite ja sähköposti sekä puhelinnumero). Tiedotusrekisteriin voi liittyä myös ilmoittamalla yhteystietonsa Malikkeen työntekijälle. Saman sisältöiset rekisterit ovat sekä perheille että ammattilaisille.

2. Rekisterinpitäjä 

Rekisterin pitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta.
Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs
33100 Tampere
puh. 040 4839 327

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta ja sen yhteyshenkilö on suunnittelija Inka Kurki inka.kurki@tukiliitto.fi. Hänen sijaisenaan toimii Malike-toiminnan johtava asiantuntija Susanna Tero susanna.tero@tukiliitto.fi.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Malikkeen tiedotusrekisterit koostuvat tietonsa kirjallisesti luovuttaneiden henkilöiden yhteystiedoista (nimi, osoite ja sähköposti sekä puhelinnumero). Tiedotusrekisteriin voi liittyä myös ilmoittamalla yhteystietonsa Malikkeen työntekijälle. Saman sisältöiset rekisterit ovat sekä perheille että ammattilaisille.

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnasta tai siihen kiinteästi liittyvän asian tiedottamiseen.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnasta tai siihen kiinteästi liittyvän asian tiedottamiseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Rekisteri koostuu sähköisesti tai kirjallisesti Malikkeen työntekijälle annetuista tiedoista, jotka kirjataan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan perheiden tai ammattilaisten tiedotusrekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Malikkeen tiedotusrekisteriin tietonsa kirjallisesti luovuttaneiden henkilöiden yhteystiedoista (nimi, osoite ja sähköposti sekä puhelinnumero).

8. Tietojen säilyttämisaika 

Malikkeen tiedotusrekisteriin ilmoittautuneella on oikeus tarkistaa, mitkä tiedot on tallennettu rekisteriin ja hän voi vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Henkilö voi erota Malikkeen tiedotuslistalta lähettämällä pyynnön sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilö voi myös muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisteripitäjälle.

Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa ja se on suojattu salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnasta tai siihen kiinteästi liittyvän asian tiedottamiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.1.2023.