Leijan kirjeenvaihtoilmoitukset

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n selkolehti Leijassa julkaistaan kirjeenvaihtoilmoituksia.

Lähettäessään ilmoituksen Kehitysvammaisten Tukiliitolle ilmoittajat luovuttavat itseään koskevia tietoja, joista muodostuu Tukiliitolle henkilötietoja sisältävä rekisteri.

Kirjeenvaihtoilmoitusten tiedot saadaan suoraan ilmoittajilta. Ilmoituksen tiedot on tarkoitettu ainoastaan selkolehti Leijan (paperi ja pdf) sekä sen yhteistyökumppani Vernerin kirjeenvaihtoilmoituksia varten. Verkkopalvelu Vernerin julkaisuoikeudesta kysytään aina erikseen.

Tietoja käsittelee vain toimituksen henkilökunta.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tietoja säilytetään kaksi kalenterivuotta ilmoituksen julkaisemisen jälkeen. Tietoja säilytetään tilassa, joissa on kulunvalvonta. Säilytysajan jälkeen postit ne tuhotaan sertifioidun paperintuhoamispalvelun kautta.

Ilmoittajat voivat olla yhteydessä lehden päätoimittajaan. Ilmoittajilla on oikeus tarkistaa lähettämänsä tiedot ja pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjausta.

Yhteystiedot
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

Yhteyshenkilö
Senni Östman
Yhteystiedot alla.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.11.2023.