Mahti, tietosuojaseloste

Kehitysvammaisten Tukiliito järjestää MAHTI-sopeutumisvalmennuskursseja perheille sekä lievästi kehitysvammaisille aikuisille ja heidän lähi-ihmisilleen. MAHTI järjestää myös teemakursseja vähän tukea tarvitseville aikuisille.

Kursseille haetaan täyttämällä kotisivuilla olevat kurssikohtaiset hakulomakkeet. Lomakkeita on sekä sähköisenä että tulostettavina versioina. Kerätyt tiedot ovat tarkoitettu sopeutumisvalmennus toimintaa varten. Rahoittajaa (aiemmin RAY, vuodesta 2017 STEA) varten kerätään vuosittain tiedot hakijoiden lukumääristä ja mahdolliset keskiarvot hakijoiden ikä- ja sukupuolijakaumista.

Paperimuodossa olevaa rekisteriä säilytetään arkistoituna lukitussa tilassa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Sähköisessä muodossa tulleiden tietojen käsittelijällä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Yhteyshenkilönä toimii Päivi Havas.