MAHTI, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

 

Tällä sivulla tietosuojaa koskevat asiat liittyvät Kehitysvammaisten Tukiliiton MAHTI-sopeutumisvalmennuskursseihin ja muuhun MAHDIN järjestämään toimintaan.

Rekisterin nimi, ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, ilmoittautuminen MAHTI-kursseille tai tapahtumiin
Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö Lea Vaitti,
lea.vaitti@tukiliitto.fi

Rekisterin käyttötarkoistus ja tietosisältö

Reksisteriä käytetään MAHTI-toiminnan kurssien, koulutusten ja tilaisuuksien  toteuttamiseen ja tiedottamiseen.

Kursseille ja tapahtumiin haetaan täyttämällä kotisivuilla olevat kurssikohtaiset hakulomakkeet. Lomakkeita on sekä sähköisenä että tulostettavina versioina. Rekisteri voi sisältää perus yhteystietojen lisäksi tietoja tuen tarpeista, erityisruokavaliosta, suostumuksesta valokuvaukseen ja lähi-ihmisen yhteystiedoista. Rahoittajaa (aiemmin RAY, vuodesta 2017 STEA) varten kerätään vuosittain tiedot hakijoiden lukumääristä ja mahdolliset keskiarvot hakijoiden ikä- ja sukupuolijakaumista.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes tapahtumaan liittyvät, etukäteen ilmoitetut toimet esimerkiksi seuranta ja raportointi on saatu päätökseen. Säilytysaika on noin kaksi vuotta. Kurssin ja koulutuksen vastuuhenkilöille tulostetut kopiot tuhotaan heti toiminnan jälkeen.

Paperimuodossa olevaa rekisteriä säilytetään arkistoituna lukitussa tilassa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Sähköisessä muodossa tulleiden tietojen käsittelijällä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.