Kauppa, tietosuojaseloste

Verkkokaupan ostosten yhteydessä kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n tuotetilauksien lähettämistä ja laskutusta varten.

Rekisteri koostuu verkkokaupan tilausten kautta ja muuten tilausten vastaanotossa sähköpostitse annetuista tiedoista, jotka talletetaan Kehitysvammaisten Tukiliiton verkkokaupan asiakasrekisteriin.

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot tai pyytää asiakastietojensa poistoa, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterin rekisterinpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Yhteyshenkilönä toimii Tiina Hänninen.