Malikkeen kurssit ja koulutukset, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1.     Rekisterin nimi

Malikkeen kurssit ja koulutukset.

2.     Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta.

Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs, 33100 Tampere
puh. 040 4839 327

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminta ja sen yhteyshenkilö on Malike-toiminnan johtava asiantuntija Susanna Tero. Yhteystiedot sivun alaosassa.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Ilmoittautuminen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan kursseille ja koulutuksiin tapahtuvat sähköisen ilmoittautumislomakkeen ja tarvittaessa puhelimen tai sähköpostin avulla.
Tietoja käytetään ainoastaan sen kurssin tai koulutuksen toteuttamista varten, johon henkilö on ilmoittautunut.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan kurssille tai koulutukseen ilmoittautumista ja niiden toteuttamista varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Maliken kurssiin tai koulutukseen ilmoittautuneen henkilön sähköisen ilmoittautumislomakkeen yhteystiedoista, tai puhelimitse ja sähköpostitse annetuista tiedoista.

8. Tietojen säilyttämisaika

Säilyttämisaika on kaksi vuotta toiminnasta, jonka jälkeen rekisterit tuhotaan. Kurssin tai koulutuksen toteutusta varten vastuuhenkilöille tulostetut paperiset kopiot tuhotaan heti toiminnan jälkeen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Kerättyjä tietoja käytetään tarvittaessa henkilön antamalla luvalla Malikkeen vastaavista toiminnoista tiedottamiseen kahden seuraavan vuoden ajan. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa ja se on suojattu salasanoin. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike-toiminnan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.1.2023.