Tukijalle-posti

Tukijalle-posti on noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje. Tukijalle-postin kautta pysyt ajan tasalla lahjoittajien avulla tehtävästä työstä ja ajankohtaisista asioista Tukiliitossa.

Tukijalle-postin tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa.

Tukijalle-postiin liitytään täyttämällä Tukiliiton kotisivulla oleva lomake tai jättämällä sähköpostiosoite www.kohtaamut.fi -nettisivulla. Kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Tukijalle-postia varten.

Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista, jotka kirjataan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n uutiskirjerekisteriin.

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Yhteyshenkilönä toimii Riikka Manninen.