Vaikuta Tukiliitossa

Yhdistykset voivat vaikuttaa Tukiliiton verkostojen kautta eteenpäin. Myös Tukiliiton toimintaan voi vaikuttaa monin eri keinoin.

Tukiliitto – väylä valtakunnalliseen vaikuttamiseen

Yhdistyksillä on Tukiliiton kautta suora yhteys vaikuttaa kehitysvamma-alan asioissa laajemmin, valtakunnallisesti. Paikalliset tukiyhdistykset ovat osa Tukiliittoa ja täten tämä on tärkeä väylä vaikuttaa laajemmin kehitysvammaisten ihmisten hyväksi. Tukiliitto on myös verkostoitunut laajasti mm. eri järjestöjen ja asiantuntijaverkostojen kautta, joten tämä yhdistysten kautta tullut tieto lisää painoarvoa vaikuttamiseen.

Vaikuta Tukiliiton toimintaan

Tukiliitto järjestää muun muassa yhdistystreffejä sekä valtakunnallisia järjestöpäiviä. Nämä foorumit tuovat tukiyhdistystoimijoita yhteen ja niissä on oiva mahdollisuus käydä yhteistä vuoropuhelua yhteisistä asioista. Vuoropuhelun kautta voimme kehittää yhteistä toimintaamme.

Yhdistykset voivat vaikuttaa myös esimerkiksi vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Yksi tärkeimmistä kyselyistä on vuosittain järjestettävä jäsenkysely, jonka tuloksia hyödynnämme suoraan toiminnassamme. Voi antaa palautetta suoraan tai eri tilaisuuksissa, on mahdollista osallistua jäsenille avoimen oikeuksienvalvontatoimikunnan toimintaan Facebookissa ja tehdä aloitteita liittohallitukselle tai liittokokoukselle.

Jäsenyhdistysten aloitemahdollisuudet

  • Jäsenyhdistyksellä on oikeus tehdä aloitteita liittohallitukselle. Yhdistyksen tulee tehdä aloitteesta päätös joko yhdistyksen hallituksessa tai yhdistyksen kokouksessa. Aloitteeseen tulee kirjoittaa selkeästi, että se on osoitettu liittohallitukselle ja se lähetetään liiton toiminnanjohtajalle. Aloite tulee allekirjoittaa yhdistyksen nimissä. Liittohallitus käsittelee kaikki aloitteet oman aikataulunsa mukaisesti. Aloitteen liittohallitukselle voi tehdä milloin vain vuoden aikana. Jotta aloite voisi ehtiä seuraavaan liittohallituksen kokoukseen, on se jätettävä viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Aloitteiden käsittelyaikataulusta tietoja antaa toiminnanjohtaja.
  • Jäsenyhdistyksellä on oikeus tehdä aloite (kerran vuodessa kokoontuvalle) liittokokoukselle eli oikeus saada haluamansa asia liittokokouksen käsiteltäväksi. Aloite on jätettävä kirjallisesti liittohallitukselle liittokokousvuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tulee tehdä päätös aloitteesta joko yhdistyksen hallituksessa tai yhdistyksen kokouksessa. Aloite tulee allekirjoittaa yhdistyksen nimissä.

 

Hei,

Otamme mielellämme palautetta vastaan ja autamme kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät liiton toimintaan vaikuttamiseen.

Ystävällisin terveisin