Strategia

Lähivuosien tavoitteemme ja kuinka saavutamme ne.

Mikä on Kehitysvammaisten Tukiliiton suunta tulevaisuudessa?

Lue tästä, miten valmistelemme uutta strategiaa

Liiton strategia Yhdessä yhdenvertaisuutta 2017-2020 on onnistuneesti ohjannut liiton toiminnan kehittämistä. Ajat kuitenkin muuttuvat ja linjauksia on hyvä tarkastella. Nyt on aika valmistella uusi suunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliiton tulevaisuudesta. Tälle sivulle päivitämme tietoja siitä, miten valmistelemme uutta strategiaa.

Strategiavalmistelussa suurin osa suunnittelutyöstä tehdään liittohallituksen työpajoissa. Jäsenyhdistyksen edustajat voivat antaa palautetta liiton toiminnasta ja osallistua tulevaisuuden suunnitteluun ainakin vastaamalla vuoden lopussa yhdistyskyselyyn sekä lähettämällä edustajat järjestöpäivään 21.maaliskuuta 2020 ja liittokokoukseen ja sitä edeltävään liittokokousseminaariin 15.-16.toukokuuta 2020. Liitto kerää strategiasuunnittelun pohjaksi näkemyksiä ja mielipiteitä myös toimintaan osallistuvilta perheiltä ja kehitysvammaisilta aikuisilta sekä muilta palveluiden käyttäjiltä ja läheisiltä kumppanijärjestöiltä.

Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman kirjoittaa strategiaprosessista valtakunnallisessa yhdistyspostissamme, Akkunassa, lokakuusta 2019 (Akkuna 10/2019) kesäkuuhun 2020 asti.

Jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa seuraavien vuosien strategiasta ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

Strategia 2017–2020

Liittokokouksessa 2016 hyväksyttiin Tukiliiton strategia vuosille 2017 – 2020.

Tukiliiton visio on olla olla järjestö, jossa vammaiset henkilöt itse, heidän läheisensä ja jäsenyhdistykset yhdessä kattojärjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa edistävät aktiivisesti vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä osallisuutta. Visiota kuvaa iskulause Yhdessä yhdenvertaisuutta.

Strategian tärkein perusta ovat YK:n vammaissopimuksessa määritellyt ihmisoikeudet.

Koko strategia on luettavissa pdf-muodossa.

 

Mitä osallisuus tarkoittaa kehitysvammaisen ihmisen näkökulmasta?

Video Osallisuus – myytti murrettu kertoo asian selkokielellä.