Strategia

Lähivuosien tavoitteemme ja kuinka saavutamme ne.

Mikä on Kehitysvammaisten Tukiliiton suunta tulevaisuudessa?

Lue tästä, miten valmistelemme uutta strategiaa

Liiton strategia Yhdessä yhdenvertaisuutta 2017-2020 on onnistuneesti ohjannut liiton toiminnan kehittämistä. Ajat kuitenkin muuttuvat ja linjauksia on hyvä tarkastella. Nyt on aika valmistella uusi suunnitelma Kehitysvammaisten Tukiliiton tulevaisuudesta. Tälle sivulle päivitämme tietoja siitä, miten valmistelemme uutta strategiaa.

Strategiavalmistelussa suurin osa suunnittelutyöstä tehdään liittohallituksen työpajoissa. Jäsenyhdistyksen edustajat voivat antaa palautetta liiton toiminnasta ja osallistua tulevaisuuden suunnitteluun ainakin vastaamalla vuoden 2019 lopussa yhdistyskyselyyn, osallistumalla strategialuonnoksesta järjestetylle verkkoluennolle 20.4.2020 ja verkkokeskusteluun 25.4.2020  sekä liittokokoukseen ja sitä edeltäville yhdistystreffeille 28.-29. elokuuta 2020. Liitto kerää strategiasuunnittelun pohjaksi näkemyksiä ja mielipiteitä myös toimintaan osallistuvilta perheiltä ja kehitysvammaisilta aikuisilta sekä muilta palveluiden käyttäjiltä ja läheisiltä kumppanijärjestöiltä.

Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman kirjoittaa strategiaprosessista valtakunnallisessa yhdistyspostissamme, Akkunassa, lokakuusta 2019 (Akkuna 10/2019) kesäkuuhun 2020 asti.

Jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa seuraavien vuosien strategiasta ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

Kysely Tukiliiton toiminnasta suuntaa osaltaan uutta strategiaa

Julkaisimme syksyllä 2019 kyselyn, jolla kartoitimme näkemyksiä ja mielikuvia Kehitysvammaisten Tukiliitosta. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, jonka linkkiä jaettiin Tukiliiton some-kanavissa, ajankohtaisuutisissa, uutiskirjeissä ja verkkosivulla sekä Tukiviestissä. Vastaaminen ei edellyttänyt jäsenyyttä Tukiliiton yhdistyksessä. Kyselyyn vastattiin nimettömänä ja vastauksista tehtiin yhteenveto, jossa vastaajaa ei voinut tunnistaa. Kyselyn tuloksista koostettiin raportti, joka yhdessä muun toimintaympäristön kartoituksen kanssa antaa arvokasta tietoa uuden strategian pohjaksi.

Strategia 2017–2020

Liittokokouksessa 2016 hyväksyttiin Tukiliiton strategia vuosille 2017 – 2020.

Tukiliiton visio on olla olla järjestö, jossa vammaiset henkilöt itse, heidän läheisensä ja jäsenyhdistykset yhdessä kattojärjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa edistävät aktiivisesti vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä osallisuutta. Visiota kuvaa iskulause Yhdessä yhdenvertaisuutta.

Strategian tärkein perusta ovat YK:n vammaissopimuksessa määritellyt ihmisoikeudet.

Koko strategia on luettavissa pdf-muodossa.

 

Mitä osallisuus tarkoittaa kehitysvammaisen ihmisen näkökulmasta?

Video Osallisuus – myytti murrettu kertoo asian selkokielellä.