Strategia

Lähivuosien tavoitteemme ja kuinka saavutamme ne.

Strategia 2017–2020

Liittokokouksessa 2016 hyväksyttiin Tukiliiton strategia vuosille 2017 – 2020.

Tukiliiton visio on olla olla järjestö, jossa vammaiset henkilöt itse, heidän läheisensä ja jäsenyhdistykset yhdessä kattojärjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa edistävät aktiivisesti vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä osallisuutta. Visiota kuvaa iskulause Yhdessä yhdenvertaisuutta.

Strategian tärkein perusta ovat YK:n vammaissopimuksessa määritellyt ihmisoikeudet.

Keskeiset tavoitteet on koottu neljän painopistealueen alle. Strategiassa on määritelty myös keinot, joilla tavoitteisiin päästään, sekä indikaattorit, joilla toteutumista mitataan.

 

Painopistealueet tiivistettynä:

1) Vammaisten henkilöiden osallisuus ja täysivaltainen kansalaisuus
Tavoitteenamme on, että vammaiset henkilöt voivat päättää omasta elämästään ja saavat siihen tarvitsemansa tuen. Tämä on tärkeää sekä lapsille että aikuisille.

2) Perheiden ja läheisten osallisuus ja tuki
Tavoitteenamme on, että vanhemmat ja läheiset saavat tukea ja palveluita, kun he niitä tarvitsevat. Läheiset ovat vammaisen henkilön tärkeitä tukijoita. He voivat rohkaista omista asioista päättämiseen ja tukea palveluiden hakemisessa.

3) Jäsenyhdistyksille annettava tuki
Tavoitteenamme on, että Tukiliittoon kuuluvat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja järjestävät toimintaa eri-ikäisille vammaisille henkilöille ja perheille. Tavoitteena on myös, että vammaiset henkilöt ovat itse suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa.

4) Koko järjestön toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen
Tavoitteenamme on, että Tukiliitto pystyy tehokkaasti vaikuttamaan yhteiskunnassa ja tuottamaan tukea jäsenyhdistyksilleen.

Koko strategia on luettavissa pdf-muodossa.

Kohtaa mut!

Kohtaa mut kantaa mukanaan Tukiliiton strategiaa Yhdessä yhdenvertaisuutta (2017–2020) ja sen tärkeimpiä painopisteitä. Tukiliiton keskeinen tavoite yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa on vammaisten ja vammattomien ihmisten välisiä kuiluja kaventava yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa.
Lue lisää ja ota käyttöön kokoamamme Kohtaa mut -materiaali!

Mitä osallisuus tarkoittaa kehitysvammaisen ihmisen näkökulmasta?

Video Osallisuus – myytti murrettu kertoo asian selkokielellä.