Mikä on Tukiliitto?

Olemme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin.

Tule mukaan paikalliseen yhdistykseen ja samalla suureen valtakunnalliseen kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöön. Yhdessä voimme muuttaa maailmaa.

Vertaistuki ja vaikuttaminen ovat Tukiliiton toiminnan ydin. Tukiyhdistykset toimivat kehitysvammaisten ihmisten – lasten, nuorten ja aikuisten – ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja etujärjestönä.

Jäsenenä saat ajantasaista tietoa oikeuksien valvonnasta, palveluista, sosiaaliturvasta sekä paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista. Voit valita jäsenlehdeksesi joko laadukkaan, yleiskielisen Tukiviestin tai selkokielisen Leijan, joka on palkittu Vuoden selväsanaisena. Sateenvarjomme alla toimii monia sosiaalisen median verkostoja.

Meitä on jo noin 14 000 ympäri Suomen. Paikallisten tukiyhdistysten lisäksi jäsenyhdistyksiimme kuuluu valtakunnallisia harvinaisten kehitysvammaryhmien yhdistyksiä sekä kehitysvammaisten ihmisten oma Me Itse ry.

Tavoitteemme ovat

 • kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen
 • se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen.

Työmme perusta on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka Suomi ratifioi 10.6.2016. Sopimus takaa, että jokaisella on yhdenvertainen

 • oikeus osallisuuteen kaikilla elämänalueilla, kaikissa elämänkaaren vaiheissa – lähikoulussa, jatko-opinnoissa, työelämässä, asumisessa ja ihmissuhteissa;
 • oikeus päättää omista asioistaan sekä oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa;
 • oikeus tietoon ja itseilmaisuun sekä oikeus saada kommunikaation tarvitsemansa tuki.

Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina, se vaatii tekoja. Kehitysvammaisten Tukiliitto rakentaa kaikkien yhteistä maailmaa, jossa jokainen kuuluu joukkoon.

Jokainen tarvitsee toisen ihmisen tukea

Kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää asioita. Vammat vaihtelevat lievistä vaikeisiin.

Lääketieteen edistyessä diagnostiikka on monimuotoistunut ja tarkentunut. Kehitysvamman tilalle ja rinnalle on tullut muita käsitteitä. Tukiliitto ei määrittele kohderyhmäänsä diagnoosin kautta. Toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin. Suomessa on arviolta noin 40 000 – 50 000 tällaista ihmistä.

Meille kaikille ihmisille elämän tärkeät asiat ovat hyvin samankaltaisia, vammasta riippumatta. Jokainen haluaa löytää oman juttunsa, opiskella, tehdä työtä, harrastaa, ystävystyä ja rakastaa.

Jokainen tarvitsee myös toisen ihmisen tukea – enemmän tai vähemmän.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry pähkinänkuoressa

 • Perustettu 1961.
 • Jäseninä noin 150 yhdistystä, joissa noin 14 000 henkilöjäsentä.
 • Edistämme kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta kaikilla elämänalueilla, kuten asumisessa, koulutuksessa, työelämässä ja vapaa-ajalla. Tutustu linkistä Tukiliiton strategiaan.
 • Vaikutamme lainsäädäntöön, päättäjiin, alan ammattilaisiin ja yleisiin asenteisiin.
 • Neuvomme palveluihin ja tukeen liittyvissä oikeusasioissa.
 • Järjestämme tapaamisia, koulutuksia, kursseja ja tapahtumia kehitysvammaisille ihmisille, heidän läheisilleen ja alan toimijoille.
 • Julkaisemme oppaita ja esitteitä sekä painettuna että verkossa.
 • Kehitämme vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa.
 • Järjestämme toimintavälinekoulutuksia ja tarjoamme välineiden kokeilumahdollisuuksia yli diagnoosirajojen.
 • Jaamme osallisuutta tukevia apurahoja yksittäisille henkilöille ja ryhmille.

Liity yhdistyksemme jäseneksi tai
hae yhdistykselle jäsenyyttä Tukiliitosta!

Liity henkilöjäseneksi

Yhdistyksissämme ihmiset

 • saavat ja antavat vertaistukea;
 • vaihtavat kokemuksia ja hyväksi koettuja arjen ratkaisuja;
 • järjestävät toimintaa ja tapahtumia;
 • vaikuttavat oman alueensa päätöksentekoon kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään koskevissa asioissa.

Liity yhdistyksen henkilöjäseneksi!

Hae yhdistykselle jäsenyyttä

Tukiliiton jäsenyhdistykset toimivat koko Suomen alueella. Yhdistyksiä on noin 150. Ohjaamme, koulutamme ja tuemme taloudellisesti jäsenyhdistyksiämme.
Hoidamme jäsenrekisterin ja jäsenmaksujen keräämisen yhdistysten puolesta maksuttomana jäsenpalveluna.
Jäsenpalvelu sisältää myös jäsenlehden yhdistyksen jäsenille.

Tukiliiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan liiton sääntöjen 5 § mukaan hyväksyä Suomessa toimiva rekisteröity paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen yhdistys, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2-kohdassa ilmenevän tarkoituksen toteuttamista ja joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Otamme mielellämme vastaan jäsenhakemuksia yhdistyksiltä.

Yhdistys voi hakea jäseneksi vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen liitetään yhdistyksen säännöt ja se osoitetaan Tukiliiton liittohallitukselle osoitteella:

Kansalaistoiminnan johtaja
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Lisätietoja Lea Vaitti