Mikä on Tukiliitto

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö.

Tukiliitto on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö.

Olemme valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, jonka jäseniä ovat paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhdistykset. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 17 000.

Kohderyhmäämme kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat, ennen aikuisikää vammautuneet ihmiset sekä heidän läheisensä.

Tukiliiton tarkoituksena on:

  • edistää perusoikeuksien ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumista
  • tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta kaikissa elämänvaiheissa sekä
  • edistää yhteiskunnan muutosta sellaiseksi, että mahdollisuudet toimivaan arkeen ja yksilölliseen elämään toteutuvat.

Saavuttaaksemme tavoitteemme vaikutamme valtakunnallisesti ja paikallisesti. Keräämme, jalostamme ja jaamme tietoa. Kokeilemme ja kehitämme uusia toimintoja ja toiminnan tapoja. Koulutamme jäsenistöämme ja muita toimijoita.

Uskomme yhteistyön ja vertaistuen voimaan ja olemme mukana monissa verkostoissa. Yhteiskunnallisen vaikuttajan rooli on meille merkittävä.

Olemme toimineet vuodesta 1961.

Liity yhdistyksemme jäseneksi tai
hae yhdistykselle jäsenyyttä Tukiliitosta!

Liity henkilöjäseneksi

Yhdistyksissämme on henkilöjäseniä noin 17 000. Yhdistyksissä ihmiset saavat ja antavat vertaistukea – vaihtavat kokemuksia ja hyväksi koettuja arjen ratkaisuja -, järjestävät toimintaa ja tapahtumia ja vaikuttavat oman alueensa päätöksentekoon kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään koskevissa asioissa.
Liity yhdistyksen henkilöjäseneksi!

Hae yhdistykselle jäsenyyttä

Tukiliiton jäsenyhdistykset toimivat koko Suomen alueella. Yhdistyksiä on noin 180. Ohjaamme, koulutamme ja tuemme taloudellisesti jäsenyhdistyksiämme. 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ottaa mielellään vastaan jäsenhakemuksia yhdistyksiltä. Tukiliiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan liiton sääntöjen 5 § mukaan hyväksyä Suomessa toimiva rekisteröity paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen henkilöjäsenyhdistys tai paikallisten yhdistysten muodostama alueellinen yhdistys.

Yhdistys voi hakea jäseneksi vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemukseen liitetään yhdistyksen säännöt ja se osoitetaan Tukiliiton liittohallitukselle osoitteella:

Kansalaistoiminnan päällikkö
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Lisätietoja Lea Vaitti.