Siirry sisältöön
hero_image.alt

Tukiliitto 60 vuotta

Tukiliitto on tehnyt tekoja yhdenvertaisuuden puolesta jo vuodesta 1961.

Sivua päivitetään!

Kehitysvammaisten Tukiliitto ja sen jäsenyhdistykset: vertaistukea ja vaikuttamista.

Tukiliitto on tehnyt tekoja yhdenvertaisuuden puolesta jo vuodesta 1961. Juhlavuoden kunniaksi kokosimme 10 + 1 kiteytystä toiminnastamme:

Vertaistuki yhdistyksissä
Järjestössä ja sen yhdistyksissä vammaisten ihmisten, heidän läheistensä ja perheidensä vertaiset kohtaavat ja verkostot syntyvät luonnollisesti. Äitikerhoista alkanut valtakunnallinen liitto perustettiin 1961.

Oppivelvollisuus kaikille
Tukiliiton vaikuttamistyöllä oli merkittävä rooli, kun oppivelvollisuus saatettiin asteittain koskemaan jokaista, myös kehitysvammaista, lasta 1970- ja 80-luvulla. Tällä on valtava merkitys jo sukupolvien ajan.

Hyvinvointi
Valtakunnallinen järjestötyö edistää merkittävästi kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointia: yhdistysten liikunnan, kulttuurin ja yhteisen ajanvieton kerhot ehkäisevät yksinäisyyttä. Liiton kurssit ja sosiaaliset lomat kokoavat osallistujia kautta maan.

Tiedolla tukeminen
Tuemme tuhansia ja taas tuhansia perheitä, läheisiä ja vammaisia ihmisiä. Autamme asiantuntevilla neuvoilla, tiedolla ja julkaisuilla. Annamme voimaa ja mahdollistamme yhteyden muihin samassa tilanteessa oleviin tapaamisissa ja aktiivisesti toimivassa somessamme. Laadukas Tukiviesti-lehti aloitti 1971. Kotisivut perustimme 1995.

Selkokielen edistäminen
Leija on vuodesta 1983 julkaistu, eurooppalaisittainkin ainutlaatuinen selkolehti, jolla on suuri merkitys sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymiselle että saavutettavuuden edistämiselle.

Kohteesta toimijaksi
Tukiliitto on toiminnallaan vahvimmin Suomessa edistänyt kehitysvammaisten ihmisten muuttumista auttamisen  kohteesta toimijaksi. Kehitysvammaisten ihmisten omaehtoisen kansalaistoiminnan synty huipentui Me Itse ry:n perustamiseen 1999. Tavoitteeksemme 2000-luvulla nousi osallisuus.

Vaikeasti vammaisten ihmisten tuki
Olemme näyttäneet esimerkkiä ja toimineet tienraivaajana vaikeasti vammaisen ihmisen osallistumisen edistämisessä tapahtumiin ja paikkoihin, mitä kukaan muu Suomessa ei ole vastaavalla laadulla ja yhdenvertaisuudella tehnyt. Malike käynnistyi 1997.

Oikeuksien valvonta
Olemme vaikuttaneet merkittävästi lainsäädäntöön, kuten vammais-palvelulain muutokseen ja edistäneet lain tulkintaa siten, että kehitysvammaiset ihmiset ovat saaneet henkilökohtaista apua. 1980-luvulla alkanut lakineuvontamme on auttanut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja perheitä saamaan tarvitsemansa palvelut.

Itsemääräämisoikeus
2000-luvulla olemme vaikuttaneet merkittävästi laitosasumisen purkuun ja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. Oleellisen tärkeän vammaispalvelulain uudistustyössä olemme olleet ja olemme yhä keskeinen asiantuntija.

Kaikkien perheiden tuki
Tukiliiton eri hankkeissa on luotu valmennusta ja tukea perheille, joissa isällä tai äidillä on kehitysvamma. Tämä väliinputoaja-ryhmä tunnistetaan nyt aiempaa paremmin Tukiliiton työn ansiosta.

Verkkoauttaminen
2010-luvulla olemme olleet kehittämässä ja toteuttamassa ensimmäisenä Suomessa useita uusia verkkoauttamisen muotoja perheille, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma.

Työmme perusta on YK:n vammaissopimus.

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori