Tarvitsetko tukihenkilön?

Tukihenkilö auttaa pärjäämään niin,
että arki sujuu.
Hän voi selittää vaikeita asioita
ja näyttää, miten jokin asia tehdään.
Tukihenkilö kulkee rinnalla niin,
että asiat ovat ymmärrettävämpiä.

Sosiaalihuoltolaki sanoo,
että erityistä tukea tarvitseva perhe
voi saada tukihenkilön.
Tukihenkilö auttaa pärjäämään
niin, että elämä sujuu.

Tukihenkilö voi olla
tuttu ihminen lähipiiristäsi.
Hän on henkilö, johon luotat.
Hän myös osaa selittää
asiat niin, että ymmärrät.

Tukihenkilö voi olla myös ammatillinen.
Ammatillinen tukihenkilö
työskentelee yleensä
sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla.

Hän voi lähteä mukaan
palavereihin ja asioimaan
viranomaisten kanssa.

Tukihenkilö voi kertoa etukäteen,
mitä palaverissa tapahtuu,
miksi se pidetään
ja keitä henkilöitä on paikalla.
Hän voi myös selittää
vaikeat asiat ja sanat.

Tukihenkilö voi myös auttaa
erilaisten palvelujen etsimisessä
ja niiden hakemisessa.

Yleensä kotona on helpompi
jutella asioista kuin toimistossa
tai muussa vieraassa paikassa.
Tukihenkilö voikin tulla
myös teille kotiin.

Joskus tuki koskee
perheen arjen pyörittämistä
ja jonkin asian tekemistä.
Ohjeita on helpompi
ymmärtää omassa kodissa.
Tukihenkilö voi näyttää ensin
ja sitten voit tehdä itse perässä.

Mistä tukihenkilön saa?

Jos koet, että sinulle voisi olla
apua tukihenkilöstä,
kysy sosiaalitoimistosta,
miten voit saada tukihenkilön.

Sosiaalitoimisto voi etsiä
sinulle tukihenkilön
esimerkiksi järjestöistä,
joilla on tukihenkilöitä.

Tällaisia järjestöjä ovat
muun muassa Suomen Punainen Risti,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
ja Pelastakaa Lapset.

Voit ehdottaa myös itse,
kenet toivot tukihenkilöksi.
Usein tukihenkilö löytyy
lähipiiristä, esimerkiksi ystävien
tai kavereiden joukosta
tai vaikka harrastuksista.

Ammatillista tukihenkilöä
voit kysyä sosiaalityöntekijältä,
vammaispalvelusta tai
lastensuojelun avopalveluista