Työ- ja päivätoiminnan verkkokahvila

Elämä omaksi -hankkeessa kehitetty toimintamalli päiväaikaisesta verkkokahvilasta työ - ja päivätoimintaan

Verkkokahvila on virtuaalinen kohtaamispaikka. Työ- ja päivätoimintojen verkkokahvilassa on ideana, että jokaisen toimintaan osallistuvan paikkakunnan ryhmä tekee ja valmistelee vuorollaan sisältöä verkkokahvilaan. Yhden kauden verkkokahviloihin sisällön tuottaa joka kerta eri työ- tai päivätoiminnan ryhmä. Verkkokahvilan keston voitte sopia yhdessä osallistuvien ryhmien kesken. Elämä omaksi -hankkeen päivätoiminnan verkkokahvila on kokoontunut joka toinen viikko tunnin verran, ja se on koettu hyväksi tahdiksi.

Mikäli teidän työ- tai päivätoiminnan ryhmässä on kiinnostusta digi/verkkotoimintaan, niin tämä voisi olla teidän juttu! Aluksi on hyvä pohtia, lähdettekö kyselemään muita alueen päivätoimintoja mukaan toimintaan. Onko oman organisaation sisällä useampia päivätoiminnan yksiköitä, vai lähdettekö kyselemään lähikunnista? Kun muutamalta paikkakunnalta löytyy osallistumiseen halukkaat ryhmät, kokoontukaa teamsissa ja pohtikaa yhdessä:

 • Kuka vastaa teams-kokousten teosta?
 • Milloin aloitatte, mikä aika ja päivä olisi hyvä?
 • Kuinka usein kokoonnutte verkkokahvilaan?
 • Milloin on minkäkin ryhmän vuoro tehdä sisältöä kahvilaan?

Verkkokahvilan sisällön tuotantoa varten pohtikaa omassa ryhmässä:

 • Millaista sisältöä haluatte verkkokahvilaan tuottaa? Mikä on kenenkin rooli?
  -Tässä kohtaa on tärkeää, että jokainen pääsee ehdottamaan ja antamaan ideoita tekemiseen. Ryhmä voi sitten päättää esimerkiksi äänestämällä, millaista sisältöä tällä kertaa lähdette tekemään! (Lopusta löytyy ladattava materiaali suunnittelun tueksi).
 • Mitä tekoja vaatii, että sisältö valmistuu?
 • Tekemisen voi pilkkoa osiin ja lähteä sitä kautta miettimään työtehtäviä.

Esimerkki kahvilan sisällöstä, aiheena visailu:

 • Miettikää ja laatikaa kysymykset ja vastaukset
 • Pohtikaa, valitsetteko jonkun tietyn aihealueen
 • Montako kysymystä on sopivasti, paljonko on vastausaikaa
 • Esitättekö kysymykset ja oikeat vastaukset Powerpointilla vai käsin kirjoitettuna paperille niin, että joku näyttää kameralle ensin kysymyksen, jonka jälkeen ryhmissä osallistujat voivat pohtia ja sanoa vastauksen ja vastaus näytetään toisella lapulla.

Verkkokahviloihin on tuotettu muun muassa seuraavanlaista sisältöä:
• Visailuja
• Nojatuolimatkailua
• Oman kunnan ja/tai toiminnan esittely -> Voitte mennä ryhmänä johonkin paikalliseen nähtävyyteen/tilaan ja kuvata esittelyä. HUOM! Muistattehan kysyä luvan!
• Musiikkiesityksiä
• Videoitu näytelmä
• Tarina, joka tehty bookcreatorilla
• Virtuaalinen metsäkävely

Oman sisällöntuotantokerran jälkeen varatkaa hetki aikaa sille, että muistelette ja pohditte yhdessä tekemäänne sisältöä. Mikä oli erityisen kivaa, opitteko jotain uutta? Oliko joku haastavaa, jos oli niin mikä? Yhteisen tekemisen muistelu ja hetkiin palaaminen vahvistaa osallisuutta ja ryhmähenkeä. Tekemistä kannattaa dokumentoida kuvin/videoin, jolloin hetkiin on helpompi palata ja muistella tekemistä. Päivätoiminnan verkkokahvilasta Elmo –hankkeessa on palautteen perusteella saatu paljon positiivisia vaikutuksia. Ryhmät ovat kertoneet, että verkkokahvila on tuonut uutta sisältöä perustoimintaan, toiminta koetaan yhteisölliseksi, vaikka ollaan fyysisesti erillään. Erityisen tärkeäksi on koettu, että verkkokahvilassa nähdään toisia ihmisiä eri paikkakunnilta. Lisäksi oman sisällön tekeminen on mukavaa ja sisällön tuottamisen myötä oppii uusia taitoja. Uusia opittuja taitoja ovat esimerkiksi digi,- esiintymis-, ja kuvaustaidot.

Vinkkejä:
Lataa tästä suunnittelun tueksi materiaali (PDF)
Lataa tästä palautehetkeen materiaali (PDF)
bookcreator (voi tehdä itse kirjan)
wordwall (voi luoda visailuja)
Ison tiedoston lähettäminen: https://wetransfer.com/